VIIIa.

Thomas de Graaf, (zn. van VIIIa), geb. te Meeuwen op donderdag 8 maart 1781, ged. NG te Meeuwen op zondag 18 maart 1781 DTB Meeuwen-Hagoort nr. 58, getuige Grietje Boones loco Ariaantje Timmers, arbeider, ovl. te Meeuwen op donderdag 14 okt. 1830, otr. te Babyloniënbroek op zondag 17 april 1814, tr. (BS) te Meeuwen op donderdag 28 april 1814 met Maaijke van den Heuvel, dr. van Hendrik van den Heuvel en Elizabeth de Bruin, geb. te Meeuwen op zondag 18 maart 1792, arbeidster.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Dirk de Graaf, geb. te Meeuwen op zondag 6 nov. 1814, ovl. te Meeuwen op maandag 5 dec. 1814.
 2. Hendrik de Graaf, geb. te Meeuwen op zaterdag 24 febr. 1816, volgt IXa.
 3. Cornelis de Graaf, geb. te Meeuwen circa 1818.
 4. Dirk de Graaf, geb. te Meeuwen op zaterdag 8 mei 1819, ovl. te Meeuwen op woensdag 30 okt. 1822.
 5. Elizabeth de Graaf, geb. te Meeuwen op maandag 20 jan. 1823.
 6. Dirk de Graaf, geb. te Meeuwen op woensdag 4 mei 1825, volgt IXb.

VIIIb.

Geerit de Graaf, (zn. van VIId), ged. NG te Wijk op zondag 9 dec. 1759, arbeider, ten tijde van het huwelijk van zijn zoon Eijmert op 16 oktober 1816 woonde hij te Spijkenisse en was daar arbeider, ovl. te Wijk op dinsdag 13 dec. 1831, otr. te Wijk op woensdag 24 febr. 1790, tr. NG te Wijk op zondag 21 maart 1790 met Maijke Blijenberg, geb. te Wijk.
Op 6 april 1798 wordt door Schout en Schepenen ten behoeve van Jan van Rijswijk een acte van inspectie opgemaakt voor de nodige reparaties aan een huis dat hij gekocht heeft voor tweeduizend zestien gulden van Gerrit de Graaff. Het huis bevindt zich in een zodanige deplorabele toestand, dat zo iemand dit huis zou komen te lossen of te naasten, eerst aan Jan van Rijswijk alle reparatiekosten moeten worden voldaan. Streekarchief Heusden, Oud Archief Wijk, Archiefstuknr. 00823. 06-04-1798.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Eijmert de Graaf, ged. NG te Wijk op donderdag 20 jan. 1791, volgt IXc.
 2. Jan de Graaf, ged. NG te Wijk op donderdag 20 jan. 1791.
 3. Jan Pieterse de Graaf, ged. NG te Wijk op donderdag 7 juni 1792.
 4. Johannes de Graaf, geb. te Wijk op woensdag 3 dec. 1794, volgt IXd.

VIIIc.

Helena de Graaf, (dr. van VIId), ged. NG te Wijk op zondag 16 febr. 1772, ovl. te Zuid-Polsbroek op dinsdag 23 nov. 1841, tr. te Rotterdam op zondag 15 nov. 1801 met Frederik Hendrik Wolters, zn. van Christoffel Johannes Wolters en Nn, geb. te Uidem (Duitsland) circa 1771, chirurgijn, ovl. te Zuid-Polsbroek op zaterdag 27 aug. 1831.
Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Christoffel Johannes Wolters, geb. te Zuid-Polsbroek op zondag 17 maart 1805, ovl. te Zuid-Polsbroek op vrijdag 18 dec. 1840, tr. te Zuid-Polsbroek op zaterdag 9 april 1825 met  Gijsje Oostrom, dr. van Willem Oostrom en Maria Klarenbeek, geb. te Benschop op dinsdag 2 april 1799, ovl. te Zuid-Polsbroek op vrijdag 10 mei 1850.

VIIId.

Johanna Verschoor, (dr. van VIIe), ged. NG te Babyloniënbroek op donderdag 6 april 1769, tr. te Babyloniënbroek op donderdag 14 april 1803 impost betaald, Pro Deo met Johannes Kamermans.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Cornelis Kamermans, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 6 okt. 1805.
 2. Johanna Kamermans, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 13 sept. 1807.

VIIIe.

Adriana Verschoor, (dr. van VIIe), ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 6 sept. 1778, tr. te Babyloniënbroek op vrijdag 15 april 1803 impost betaald, fl 3.- met Peter Lankhair, zn. van Joost Lankhair en Eeltje Colijn, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 16 maart 1777.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Eyltje Lankhair, ged. NG te Babyloniënbroek op maandag 2 april 1804.
 2. Jan Lankhair, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 19 jan. 1806.
 3. Joost Lankhair, ged. NG te Babyloniënbroek op zaterdag 28 okt. 1809.

VIIIf.

Cornelis de Graaf, (zn. van VIIg), geb. te Meeuwen-Hagoort, ged. NG te Meeuwen-Hagoort DTB Meeuwen-Hagoort nr. 58, getuige Mike van Vuuren op zondag 27 sept. 1761, landbouwer, bouwman. Hij wordt in 1819 vermeld (not. archief) als “pagter” van land en lid van het polderbestuur, ovl. te Meeuwen op vrijdag 10 dec. 1824, tr. (1) voor 1791 met Johanna de Waal, dr. van Jan de Waal en Yda Naijen, ovl. te Meeuwen in 1808.
Het overlijden van Cornelis de Graaf wordt aangegeven door zijn zoon Johannis, oud 25 jaren; deze Johannis zou dan identiek moeten zijn met Jan, geboren 28 mei 1799. Na zijn overlijden treedt zijn neef Johannes de Graaf, ged. Babyloniënbroek 18 februari 1786 op als voogd voor de kinderen van Cornelis de Graaf en Elizabeth Sprangers.
Op 15 maart 1822 gaat het polderbestuur van Meeuwen, waar Cornelis de Graaf lid van is, over tot de besteding van de invordering van de polderlasten. (Streekarchief Heusden, Oudnotarieel Dussen, doos 1105, 15-03-1822.
Op 15 maart 1825 wordt door Elisabeth Sprangers voor zich en als voogd voor haar drie minderjarige kinderen, en door Dirk de Joode getrouwd met Johanna de Graaf, Hendrik Rits getrouwd met Maria de Graaf, Jan de Graaf, Arie de Graaf, Dirk van Dam weduwnaar van Yda de Graaf, als voogd over zijn minderjarige kinderen een boedelbeschrijving gemaakt van de erfenis van Cornelis de Graaf, overleden 10 december 1824. Streekarchief Heusden, Oudnotarieel Dussen, doos 1108, 15-03-1825.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Anna (Johanna) de Graaf, ged. NG te Meeuwen op zondag 13 maart 1791 ten doop gehouden door Geertrui Burghout, huisvrouw van Bastiaan de Rooij, relatie met Dirk de Joode, metselaar in Werkendam.
 2. Yda de Graaf, geb. te Meeuwen-Hagoort op maandag 4 juni 1792, volgt IXe.
 3. Jan de Graaf, geb. te Meeuwen-Hagoort op dinsdag 7 okt. 1794, ged. NG te Meeuwen-Hagoort op zondag 12 okt. 1794 ten doop gehouden door Dingena van der Pol, loco de mans moeder Anneke Schalken, weduwe van Jan de Graaf, ovl. te Meeuwen op zaterdag 3 okt. 1795.
 4. Jan de Graaf, geb. te Meeuwen-Hagoort op zondag 11 sept. 1796, ged. NG te Meeuwen-Hagoort op zondag 18 sept. 1796 ten doop gehouden door Dingena van der Pol i.p.v. de grootmoeder Anneke de Graaf (deze Dingena heet met haar meisjesnaam Dingena de Klepper), ovl. te Meeuwen tussen zondag 18 sept. 1796 en zaterdag 31 dec. 1796 .
 5. Maria de Graaf, geb. te Meeuwen-Hagoort op zaterdag 10 febr. 1798, volgt IXf.
 6. Jan de Graaf, geb. te Meeuwen-Hagoort op dinsdag 28 mei 1799, volgt IXg.
 7. Arij de Graaf, geb. te Meeuwen-Hagoort op woensdag 28 juli 1802, volgt IXh.
 8. Nicolaas de Graaf, geb. te Meeuwen-Hagoort op vrijdag 2 aug. 1805, ged. NG te Meeuwen-Hagoort op zondag 25 aug. 1805.

Cornelis de Graaf, tr. (2) (BS) te Meeuwen op woensdag 23 mei 1810 met Elisabeth Sprangers, geb. circa 1780.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Corstiaan (Christiaan) de Graaf, geb. te Meeuwen op maandag 16 sept. 1811, schoenmaker te Almkerk, ovl. te Baardwijk circa maandag  6 mei 1844 , in de BS van Almkerk is een extract opgenomen uit het BSsregister van Baardwijk, dat op 6 mei 1844 levenloos werd aangetroffen het lijk van Corstiaan de Graaf.
 2. Lena de Graaf, geb. te Meeuwen op dinsdag 22 febr. 1814, volgt IXi.
 3. Cornelis de Graaff, geb. te Meeuwen op maandag 3 april 1820, volgt IXj.

VIIIg.

Barend Jansz de Graaf, (zn. van VIIg), geb. te Meeuwen, ged. op zondag 18 maart 1764 NG te Meeuwen DTB Meeuwen-Hagoort nr. 58, getuige Marija Putgaer, arbeider, ovl. te Zevenhuizen op dinsdag 12 juli 1842, otr. te Zevenhuizen op vrijdag 26 maart 1790, tr. (Nederlands Gereformeerd) te Zevenhuizen op zondag 11 april 1790 met Maria (Marijtje) Jasperse Verboom, dr. van Jasper Verboom en Johanna Jans Schipper, geb. te Zevenhuizen, ged. NG te Zevenhuizen op zaterdag 23 juli 1763 (DTB Z.7-32) doopgetuige Lena Roggeveen, ovl. te Zevenhuizen op maandag 21 dec. 1846.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Jan de Graaf, geb. te Zevenhuizen op donderdag 19 aug. 1790, volgt IXk.
 2. Jannetje de Graaf, ged. te Zevenhuizen op zondag 19 aug. 1792, volgt IXl.
 3. Antje de Graaf, ged. te Zevenhuizen op zondag 15 febr. 1795.
 4. Marijtje de Graaf, geb. te Zevenhuizen op zondag 5 nov. 1797.
 5. Berendina de Graaf, geb. te Zevenhuizen op zondag 18 mei 1800.
 6. Neeltje de Graaf, geb. te Zevenhuizen op zondag 22 jan. 1804.

VIIIh.

Antony de Graaf, (zn. van VIIg), ged. NG te Meeuwen-Hagoort op zondag 5 juni 1768 , ten doop gehouden door G. Burghout loco Lena Schalke (Helena Broeders?), vlasboer, ovl. te Andel op donderdag 21 april 1814, relatie met Jenneke Mans, dr. van Arij Mans en Angenieta van Andel, geb. in 1784, ovl. te Andel op zaterdag 23 april 1814.
Het overlijden van Antony de Graaf wordt aangegeven door Ary Mans, 62 jaar timmerman en Cornelis de Graaf, bouwman, 51 jaar. Gezien de opgegeven leeftijden op de overlijdensakte komen deze niet geheel overeen met hun doopdata. Evenwel is het moeilijk aan te nemen dat er nog een Ary Mans en nog een Cornelis de Graaf zijn geweest, die een paar jaar jonger geweest zouden moeten zijn. Bovendien doen zij twee dagen later ook aangifte van het overlijden van Jenneke Mans.
Op 22 augustus 1834 verkopen Anneke, Elizabeth en Johanna de Graaf een perceel weiland, groot drie bunders gelegen onder Andel in de Andelsche weide, sectie A, nummer 279 en 280 van het Kadaster, aan Antonie Arise van Andel, voor de prijs van fl 1900,00 Nederlandsch. Dit land hebben zij ge�rfd van Neeltje van Andel. Hoe hun relatie is tot Neeltje van Andel is nog niet bekend. Streekarchief Heusden, Oudnotarieel Dussen, doos 1117, 22-08-1834.
Uit deze relatie 3 kinderen:

 1. Anneke de Graaf, geb. te Andel op maandag 18 dec. 1809, volgt IXm.
 2. Elizabeth de Graaf, geb. te Andel op woensdag 8 mei 1811, ovl. te Andel op woensdag 9 sept. 1840, tr. (BS) te Andel op zaterdag 6 mei 1837 metPieter Hendrik Pieterse, zn. van Matthijs Pieterse en Anna Magdalena Sprangers, geb. te Babyloniënbroek op zondag 9 aug. 1807, arbeider.
 3. Johanna de Graaf, geb. te Andel op maandag 8 febr. 1813, relatie met Johannes van Tuil, bouwman. In 1834 woonde dit echtpaar in Poederoijen.

VIIIi.

Teunis de Graaf, (zn. van VIIg), geb. te Meeuwen-Hagoort, ged. NG te Meeuwen-Hagoort op zondag 25 april 1773 DTB Meeuwen-Hagoort nr. 58, getuige Maria de Graaf loco Johanna de Graaf, arbeider, ovl. te Moerkapelle op maandag 1 sept. 1834, tr. NG te Moerkapelle op zondag 10 juli 1796 metGeertje Lievaart, dr. van Willem Lievaart en Trijntje Kamp, geb. te Almkerk circa 1775, ovl. te Moerkapelle op maandag 19 maart 1832.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Anna (Antje) de Graaf, geb. te Zevenhuizen op woensdag 4 jan. 1797, ovl. te Moerkapelle op donderdag 6 mei 1813, begr. te Zevenhuizen.
 2. Jan de Graaf, geb. in 1803, volgt IXn.
 3. Trijntje de Graaf, geb. te Moerkapelle in dec. 1807, ovl. te Moerkapelle op maandag 24 mei 1813, begr. te Zevenhuizen.
 4. Willem de Graaff, geb. te Moerkapelle op maandag 26 dec. 1814, volgt IXo.

VIIIj.

Barent de Graaf, (zn. van VIIi), ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 12 febr. 1775, watermolenaar op 28 april 1833 en 1 mei 1837 wordt hij genoemd als bouwman, ovl. te Eethen op vrijdag 14 nov. 1856, tr. (BS) te Eethen op vrijdag 18 febr. 1831 met Cornelia Verkuijl, dr. van Matthijs Verkuijl en Anneke van Wijk, geb. te Genderen op zondag 24 maart 1799, ged. NG te Genderen op zondag 31 maart 1799 doophefster Willemyna Verkuyl, ovl. te Eethen op dinsdag 21 okt. 1884.Barent de Graaf koopt op 31 december 1822 van Peter Confurius en Adriana Confurius een huisje met binnen en buitendijkse kaveling. Het huisje is gelegen in Almkerk, belend oost den binnen- en west den buitenbermsloot, zuiden Bastiaan van Breugel en noorden Jacob en Gerrit Heykoop. De koopsom bedraagt tachtig gulden.

Op 26 mei 1825 verkoopt hij een perceeltje bouwland en hof aan zijn halfbroer Samu�l de Graaf, geb. 15 december 1788. Het perceeltje is gelegen in Babyloniënbroek, groot 14 roeden en 18 ellen, belend oost en noorden ….. Huisman, zuiden den ….. van Eethen en west de Broeksche Straat. De koopsom bedraagt vijfenzeventig gulden.. Op 3 oktober 1835 verkoopt hij het huisje met erf en boomgaard, dat hij op 31 december 1822 gekocht heeft van Peter en Adriana Confurius, aan Govert van Dijk te Emmikhoven. De verkoopsom is dan f 100,00 Nederlandsch.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Maaike de Graaff, geb. te Eethen op dinsdag 16 aug. 1831, ged. te Babyloniënbroek, ovl. te Meeuwen op zondag 26 juli 1891, relatie met Arie van Noordenne, arbeider.
 2. Mathijs de Graaff, geb. te Eethen op zondag 28 april 1833, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 19 mei 1833.
 3. Nicolaas de Graaf, geb. te Eethen op zondag 20 sept. 1835, volgt IXp.
 4. zoon, levenloos, geb. te Eethen op dinsdag 18 april 1837.
 5. Anneke de Graaff, geb. te Eethen op maandag 2 juli 1838, ovl. te Eethen op dinsdag 1 okt. 1839.
 6. dochter, levenloos, geb. te Eethen op zaterdag 1 maart 1845, ovl. te Eethen op zaterdag 1 maart 1845.

VIIIk.

Leendert de Graaf, (zn. van VIIi), ged. NG te Babyloniënbroek op zondag9 jan. 1785, watermolenaar in Dussen, ovl. te Dussen op woensdag 16 juli 1851 BS Dussen, akte nr. 37 (getuige: zoon Nicolaas de Graaf, arbeider, 43 jaar), tr. met Johanna (Anna) Teuling, dr. van Hendrik Teuling en Adriaantje voor den Dag, ovl. voor woensdag 16 juli 1851.
Op 22 april 1829 geven Leendert de Graaf en Anna Teuling volmacht aan de heer Bastiaan Husten (?) procureur te ‘s-Hertogenbosch om namens hun afstand te doen van de nalatenschappen van Hendrik Teuling en Adriaantje voor den Dag, ouders van Anna (Johanna) Teuling en van de nalatenschap van Dingena Groenenberg, eerste echtgenote van Hendrik Teuling. Streekarchief Heusden, Oudnotarieel Dussen, doos 11112, 22-04-1829.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Nicolaas (Klaas) de Graaf, geb. te Hill, volgt IXq.
 2. Adriana de Graaf, ged. NG te Dussen-Muilkerk op zondag 19 aug. 1810, tr. (BS) te De Werken en Sleeuwijk op zaterdag 3 jan 1852 met Pieter Biesheuvel, zn. van Arien Biesheuvel (bouwman) en Neeltje Smookers, ged. NH te De Werken en Sleeuwijk op donderdag 10 jan. 1799, kastelein, tapper, koopman, ovl. te De Werken en Sleeuwijk op donderdag 12 aug. 1858, (Pieter tr. (1) (BS) te De Werken en Sleeuwijk op donderdag 10 dec. 1829 met Elisabeth Elshout.).
  Uit dit huwelijk zouden 4 kinderen zijn.

VIIIl.

Johannes de Graaff, (zn. van VIIi), ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 18 febr. 1787, watermolenaar, bouwman, ovl. te Meeuwen op donderdag 14 nov. 1861, tr. (BS) te Meeuwen op maandag 3 maart 1817 met Jenneke van de Nieuwegiessen, dr. van Goovert van de Nieuwegiessen en Elisabeth van Krimpen, geb. te Hagoort op zondag 26 april 1789, ovl. te Meeuwen op vrijdag 6 okt. 1865.
Op 19 juli 1828 verkoopt Johannes de Graaf als gevolmachtigde van de Heer Ferdinand Carel Marie Anton Gerard Lodewijk de L’Eau, eerste luitenant bij de Zeeventiende Afdeeling Infanterie in garnizoen te Dendermonde een partij te velde staand vlas en haver. De opbrengst van de partij, die in delen wordt verkocht, bedraagt totaal 252 gulden. Streekarchief Heusden, Oudnotarieel Dussen, doos 1111, 19-07-1828..
Op 23 augustus 1827 had een dergelijke transactie plaatsgevonden, doch in dit geval voor een partij haver. De opbrengst bedroeg in totaal 802 gulden. Streekarchief Heusden, Oud Notarieel Archief Dussen, doos 1125-1140, acte nr. 475. 23-08-1827.
Op 24 januari 1866 vindt voor Notaris Cornelis de Jong de boedelscheiding van dit echtpaar plaats ten gunste van de volgende personen: 1) Nicolaas de Graaff, 2) de minderjarige kinderen Adriana en Jenneke van Jan Adriaanse van Andel en wijlen Adriana de Graaff, 3) Elisabeth de Graaff (gehuwd met Willem de Graaff), 4) Jan de Graaff, bouwman in de Haarlemmermeer, 5) Goverdina de Graaff  vertegenwoordigd door haar man Huibert Crielaart, 6) Jenneke de Graaff, vertegenwoordigd door haar man Jan Adriaanse van Andel, 7) Barend de Graaff, 8) Hendrik de Graaff, vlasbouwman en 9) Bastiaan de Graaff, bouwman te Hill.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Elizabeth de Graaff, geb. te Hill op zondag 31 aug. 1817, volgt IXr.
 2. Nicolaas de Graaff, geb. te Hill op vrijdag 10 sept. 1819, volgt IXs.
 3. Adriana de Graaff, geb. te Hill op donderdag 27 sept. 1821, volgt IXt.
 4. Goverdina de Graaff, geb. te Hill op dinsdag 9 sept. 1823, volgt IXu.
 5. Jan de Graaff, geb. te Hill op dinsdag 19 juli 1825, volgt IXv.
 6. Barend de Graaff, geb. te Hill op zaterdag 29 sept. 1827, volgt IXw.
 7. Hendrik de Graaff, geb. te Meeuwen op maandag 15 maart 1830, volgt IXx.
 8. Bastiaan de Graaff, geb. te Hill op woensdag 24 okt. 1832, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 18 nov. 1832, bouwman.
 9. Jenneke de Graaff, geb. te Hill op dinsdag 5 mei 1835, volgt IXy.

VIIIm.

Samu�l de Graaf, (zn. van VIIi), geb. te Hill, ged. NG te Babyloniënbroek op maandag 15 dec. 1788, tapper, arbeider, bouwman, vlasboer, ovl. te Babyloniënbroek op maandag 8 nov. 1869, tr. (BS) te Eethen op vrijdag 5 jan. 1821 met Helena van Vugt (Vucht), dr. van Adriaan van Vugt en Neesken van der Nat, geb. te Woudrichem op dinsdag 12 febr. 1793, dienstmeid, ovl. te Babyloniënbroek op zaterdag 1 april 1871.
Op 18 september 1827 maakt Samu�l de Graaf zijn testament op, waarbij hij zijn vrouw als universeel erfgenaam benoemt, voor zover de wet hem dat toestaat. Streekachief Heusden, Oud Notarieel Archief Dussen, doos 1125-1140, 18-09-1827.
Samu�l de Graaf en zijn vrouw Helena van Vugt zijn in 1816 aangenomen tot lidmaten van de Hervormde Gemeente te Babyloniënbroek en Hill. Archiefst. nr. 13.
Op 28 juni 1831 huurt Samu�l de Graaf een perceel land van 85 roeden en 9 ellen van de Hervormde Gemeente te Babyloniënbroek. De huur is voor een periode van twee jaar en de pacht bedraagt drie�ndertig gulden per jaar. Zijn broer Arie verhuurt dit land als diaken van de Hervormde Gemeente. Streekarchief Heusden, Oudnotarieel Archief Dussen, 28-06-1831.
Namens de Diaconie Armen van Babyloniënbroek verkoopt Samu�l de Graaf op 11 augustus 1838 een partij te velde staande haver voor de prijs van 31 gulden. Streekarchief Heusden, Oudnotarieel Archief Dussen, doos 1121, 11-08-1838, acte nr. 248. Bij zijn huwelijk woonde Samu�l de Graaf in Eethen.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Nicolaas de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op zondag 10 juni 1821, volgt IXz.
 2. Adriaan de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op dinsdag 3 dec. 1822, ged. NH te Babyloniënbroek op woensdag 25 dec. 1822, arbeider, ovl. te Meeuwen op zaterdag 27 juni 1874. Op 24 maart 1849 wordt Adriaan de Graaf aangenomen tot lidmaat van de Hervormde Gemeente te Babyloniënbroek en Hill. Archiefstuk nr. 13.
 3. Dirk de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op dinsdag 3 dec. 1822, ged. NH te Babyloniënbroek op woensdag 25 dec. 1822.
 4. Adriana de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op zaterdag 9 april 1825, volgt IXaa.
 5. Anesia de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op woensdag 30 aug. 1826, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 3 sept. 1826, ovl. te Babyloniënbroek op zondag 14 aug. 1842.
 6. Diederik de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op dinsdag 6 jan. 1829, volgt IXab.
 7. Barend de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op zondag 7 nov. 1830, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 5 dec. 1830, ovl. te Babyloniënbroek op maandag 17 mei 1852.
 8. Belijanus de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op zaterdag 29 sept. 1832, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 14 okt. 1832, ovl. te Babyloniënbroek op vrijdag 1 mei 1835.
 9. Jacomijna de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op zaterdag 14 juni 1834, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 29 juni 1834. Op 26 april 1855 wordt Jacomijna de Graaf aangenomen tot lidmaat van de hervormde Gemeente te Babyloniënbroek en Hill. Archiefstuk nr. 13.
 10. Belianus de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op zaterdag 24 dec. 1836, volgt IXac.

VIIIn.

Jacomijntje de Graaf, (dr. van VIIi), ged. NG te Babyloniënbroek op zondag21 aug. 1791, ovl. te Drongelen op maandag 29 juni 1863, tr. (BS) te Babyloniënbroek op woensdag 23 dec. 1818
Bij hun huwelijk wonen“beiden op den Hill”, kerk. huw. NG op zondag 27 dec. 1818 met Wouter Schilders, zn. vanDirk Schilders en Elisabeth van Baardwijk, geb. te Drongelen circa 1792, arbeider, ovl. voor maandag 29 juni 1863.Volgens Ledematenboek Hervormde Gemeente van Babyloniënbroek en Hill zijn Wouter Schilders en Jakomina de Graaf sedert 23 mei 1821 met attestatie naar Drongelen vertrokken. Archiefstuk nr. 13.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Elisabeth Schilders, geb. te Hill op dinsdag 6 juli 1819, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 25 juli 1819 getuige Jannetje van de Giessen,tr. (BS) te Drongelen op donderdag 21 april 1853 met Jan vanGammeren, zn. van Frans van Gammeren en Cornelia van der Meide,geb. te Meeuwen.
 2. Nikolaas Schilders, geb. te Hill op woensdag 17 jan. 1821, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 28 jan. 1821.

VIIIo.

Jan de Graaf, (zn. van VIIi), ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 28 sept.1794, winkelier, particulier (1831), koopman, ovl. te Emmikhoven op zondag 3 nov. 1861, tr. (BS) te Woudrichem op woensdag 20 jan. 1819 metDingena Vink, dr. van Arie Vink (bouwman) en Teuntje Pellikaan, geb. te Woudrichem opzondag 19 febr. 1797.
Volgens Ledematenboek van Hervormde Gemeente Babyloniënbroek en Hill zijn sedert 23 mei 1821 Jan de Graaf en Dingena Vink met attestatie naar Woudrichem vertrokken. Archiefstuk nr. 13.
Uit dit huwelijk 14 kinderen:

 1. Adriaantje de Graaf, geb. te Woudrichem op donderdag 29 april 1819, ovl. te Woudrichem op zondag 23 mei 1819.
 2. Teuntje de Graaf, geb. te Woudrichem op vrijdag 2 juni 1820.
 3. Nicolaas de Graaf, geb. te Woudrichem op zaterdag 29 sept. 1821, volgt IXad.
 4. Adriana de Graaf, geb. te Woudrichem op vrijdag 5 dec. 1823.
 5. Arie de Graaf, geb. te Woudrichem op zaterdag 20 aug. 1825, ovl. te Andel op dinsdag 22 jan. 1828.
 6. Willem de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op zondag 5 nov. 1826, volgt IXae.
 7. Meintje de Graaf, geb. te Almkerk op zondag 9 maart 1828, volgt IXaf.
 8. Arie de Graaf, geb. te Almkerk op vrijdag 30 okt. 1829, ged. NH te Almkerk op zondag 15 nov. 1829, ovl. te Almkerk op woensdag 9 dec.1829.
 9. Jenneke de Graaf, geb. te Almkerk op zondag 21 nov. 1830, volgt IXag.
 10. Arie de Graaf, geb. te Almkerk op donderdag 23 mei 1833, ged. NH te Almkerk op zondag 16 juni 1833, ovl. te Almkerk op zaterdag26 april 1834.
 11. Arie de Graaf, geb. te Almkerk op donderdag 1 okt. 1835, ovl. te Almkerk op maandag 26 okt. 1835.
 12. Dingena de Graaf, geb. te Almkerk op dinsdag 9 aug. 1836, volgt IXah.
 13. Jan de Graaf, geb. te Almkerk op zondag 15 juli 1838, ged. NH te Almkerk op zaterdag 11 aug. 1838, ovl. te Emmikhoven op zondag15 dec. 1839.
 14. Gerritje de Graaf, geb. te Emmikhoven op dinsdag 19 mei 1840, ovl. te Emmikhoven op zaterdag 23 mei 1840.

VIIIp.

Arie de Graaf, (zn. van VIIi), geb. te Meeuwen in 1798, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 11 maart 1798, bouwman, watermolenaar, arbeider, hij wordt ook nog vermeld als vlasboer, ovl. te Poederoijen op zondag 5 jan. 1879,tr. (1) met Adriana Schouten, dr. van Machiel Schouten en Maaike Verkuil, geb. te Drongelen circa 1793, ovl. te Meeuwen op zaterdag 13 mei 1826.
Op 1 februari 1827 koopt Arie de Graaf van Cornelis Bue een huis, hof, erf en boomgaard, samen groot achtenzestig roeden, vijftig ellen, staande en gelegen te Hill, voor de somma van vierhonderd gulden Nederlandsch. Streekarchief Heusden, Oudnotarieel Dussen, doos 1110, 01-02-1827.
Op 17 augustus 1827 verzoeken Arie de Graaf en overige erven van Adriana Schouten aan de rechtbank van ‘s-Hertogenbosch toestemming om de onroerende goederen te verkopen. Die toestemming is nodig omdat Maaike de Graaf, dochter van Arie en Adriana Schouten, nog minderjarig is. Streekarchief Heusden, Oud Notarieel Archief Dussen, doos 1125-1140, 17-08-1827.
Op 12 september 1827 krijgen Arie de Graaf en de overige erven van Adriana Schouten van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch toestemming om de onroerende goederen te verkopen. Streekarchief Heusden, Oud Notarieel Archief Dussen, doos 1125-1140, 12-09-1827.
Op 12 september 1827 wordt voor Notaris D. Middelkoop een specificatie opgemaakt van de te verkopen onroerende goederen van wijlen Adriana Schouten. Streekarchief Heusden, Oud Notarieel Archief Dussen, doos 1125-1140. 12-09-1827.
Tevens wordt op 12 september 1827 door Notaris D. Middelkoop uitgebreide verkoopvoorwaarden opgemaakt. Op dezelfde datum worden de percelen ingezet voor resp. 550,00, 520,00, 740,00, 400,00, 400,00 en 810,00 gulden. Het tweede, derde en vierde perceel worden verhoogd met respectievelijk dertig, zestig en vijftig gulden. Streekarchief Heusden, Oud Notarieel Archief Dussen, doos 1125-1140. 12-09-1827.
Johannes de Graaf, gevolmachtigde van Arie de Graaf en de overige erven van Adriana Schouten verkopen de onroerende goederen. Streekarchief Heusden, Oud Notarieel Archief Dussen, doos 1110, 26 september 1827. 26-09-1827.
Op 30 oktober 1828 wordt door Notaris D. Middelkoop een beschrijving van de boedel van Arie de Graaf en wijlen Adriana Schouten opgemaakt. Streekarchief Heusden, Oud Notarieel Dussen, doos 1111, 30-10-1828.
De erven Van der Mooren, waaronder Arie de Graaf, die inmiddels getrouwd is met Alida van der Mooren verkopen op 4 februari 1829 een huisje met buitendijkkaveling voor de somma van een honderd en vijftig gulden Nederlandsch. Streekarchief Heusden, Oud Notarieel Archief Dussen, doos 1112, 04-02-1829.
Als diaken van de Hervormde Gemeente van Babyloniënbroek verhuurt Arie de Graaf op 28 juli 1831 een stuk land van vijfentachtig roeden en negen ellen te Babyloniënbroek in de Broekschen Hoek. Streekarchief Heusden, Oud Notarieel Archief Dussen, doos 1114. 28-71831.
De erven Van der Mooren, waaronder Arie de Graaf, verkopen op 30 mei 1833 een huis, achterhuis, schuur, hof, erf en boomgaard tezamen groot zes en vijftig roeden twee en zeventig ellen staande en gelegen te Genderen in het Meerblok.Zij verkopen ook meerdere percelen bouw- en weiland alles gelegen te Genderen. Streekarchief Heusden, Oud Notarieel Archief Dussen, doos 1116, 30-05-1833.
De erven Van der Mooren, waaronder Arie de Graaf, verkopen op 30 mei 1833 een stuk weiland, genaamd de Roskam, gelegen in Genderen voor de somma van 550,00 gulden. Streekarchief Heusden, Oud Notarieel Archief Dussen, doos 1116, 30-05-1833.
Op 30 mei 1833 verkopen de erven Van der Mooren ook een stuk bouw- en weiland, gelegen in het Meerblok, genaamd de Metzelaarskamp, te Genderen voor de somma van 3200,00 gulden Nederlandsch. Streekarchief Heusden, Oud Notarieel Archief Dussen, doos 1116, 30-05-1833.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Maaike de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op zaterdag 21 april 1821, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 13 mei 1821.
 2. Sijke de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op zondag 12 jan. 1823, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 16 febr. 1823, ovl. te Meeuwen op vrijdag 7 maart 1823 BS Meeuwen, akte nr. 4.
 3. Seijke de Graaf, geb. te Hill op maandag 7 juni 1824, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 27 juni 1824, ovl. te Hill op donderdag 4 mei 1826.

Arie de Graaf, tr. (2) (BS) te Meeuwen op donderdag 23 okt. 1828 met Alida van der Mooren, dr. van Antonie Matthijszn van der Mooren en Maria Schep, geb. te Genderen op vrijdag 4 febr. 1803, landbouwster, ovl. te Poederoijen op zaterdag 13 maart 1886.
Uit dit huwelijk 14 kinderen:

 1. Nicolaas de Graaf, geb. te Hill op vrijdag 7 aug. 1829, volgt IXai.
 2. Antonie de Graaf, geb. te Hill op vrijdag 27 aug. 1830, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 3 okt. 1830, ovl. te Poederoijen op woensdag 22 febr. 1888.
 3. Adrianus de Graaf, geb. te Poederoijen op woensdag 24 okt. 1832, landbouwer, ovl. te Poederoijen op dinsdag 31 dec. 1889, tr. (BS) te Andel op vrijdag 28 juni 1867 met Johanna van Rijswijk, dr. van Aart van Rijswijk en Anneke van Herwijnen, geb. te Andel op dinsdag 6 mei 1828.
 4. Gijsbert de Graaf, geb. te Poederoijen in 1833.
 5. Marinus de Graaf, geb. te Poederoijen in 1834, ovl. te Poederoijen op vrijdag 31 jan. 1840.
 6. Bastiaan de Graaf, geb. te Poederoijen op dinsdag 7 juli 1835, ovl. te Poederoijen op zondag 19 jan. 1840.
 7. Willem de Graaf, geb. te Poederoijen in 1837, ovl. te Poederoijen op maandag 26 febr. 1838.
 8. Willemina Maria de Graaf, geb. te Poederoijen op maandag 26 maart 1838, ovl. te Poederoijen op woensdag 16 sept. 1840.
 9. Adriana de Graaf, geb. te Poederoijen op dinsdag 30 april 1839, ovl. te Poederoijen op maandag 2 sept. 1839.
 10. Maria Willemina de Graaf, geb. te Poederoijen op maandag 27 april 1840.
 11. Jacomina de Graaf, geb. te Poederoijen op donderdag 15 april 1841, ovl. te Poederoijen op dinsdag 10 aug. 1841.
 12. Bastiaan de Graaf, geb. te Poederoijen op maandag 13 juni 1842, volgt IXaj.
 13. Jacomina de Graaf, geb. te Poederoijen op zaterdag 29 juli 1843, ovl. te Poederoijen op dinsdag 5 sept. 1843.
 14. Marinus de Graaf, geb. te Poederoijen op vrijdag 27 dec. 1844, ovl. te Poederoijen op dinsdag 25 maart 1845.

VIIIq.

Barend de Graaff, (zn. van VIIj), ged. NG te Dussen op zondag 16 nov. 1783 getuige de vader, arbeider, watermolenaar, ovl. te Almkerk-Uitwijk op zondag 6 febr. 1848, tr. (BS) te Almkerk-Uitwijk op donderdag 16 april 1812 met Grietje Ritmeester, dr. van Huibert Ritmeester en Lijsbeth Hijkoop, geb. te De Werken en Sleeuwijk op zondag 7 nov. 1779.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Clazina de Graaf, geb. te Almkerk-Uitwijk op zondag 26 juli 1812, ovl. te Almkerk-Uitwijk op maandag 4 sept. 1815.
 2. Huijbert (Huibert) de Graaf, geb. te Almkerk-Uitwijk op vrijdag 15 maart 1816, schipper, arbeider, ovl. te Almkerk op zondag 8 nov. 1874. Hij bleef ongehuwd; dus geen nakomelingen.
 3. Teunis de Graaf, geb. te Almkerk-Uitwijk op woensdag 8 sept. 1819, volgt IXak.

VIIIr.

Wouter de Graaf, (zn. van VIIj), geb. te Dussen op vrijdag 9 jan. 1801, ged. NG te Dussen op zondag 11 jan. 1801 doopgetuige is Johanna Verhoeven, bakker (1823), ovl. te Mijdrecht (U) op dinsdag 28 juli 1857, otr. te Werkendam, tr. (BS) te Werkendam op zaterdag 5 juli 1823 akte 3 met Petronella Zwets, dr. van Arie Zwets en Adriana Hendrika van Houweningen, ged. te Werkendam op zondag 29 nov. 1801. Woont 12 december 1857 te Mijdrecht.
Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Teunis de Graaff, geb. te Werkendam op vrijdag 8 dec. 1826, volgt IXal.

VIIIs.

Antonia de Graaff, (dr. van VIIj), geb. te Dussen op maandag 27 juni 1803, ged. NG te Dussen op zondag 3 juli 1803 doopgetuige is Johanna Verhoeven, relatie met Cornelis Bue.
Uit deze relatie 5 kinderen:

 1. Sijke Bue, geb. te Hill op woensdag 6 dec. 1826, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 24 dec. 1826.
 2. Cornelis Bue, geb. te Hill op donderdag 3 mei 1832, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 3 juni 1832.
 3. Teuntje Bue, geb. te Hill op vrijdag 11 sept. 1835, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 11 okt. 1835.
 4. Margrietha Bue, geb. te Hill op vrijdag 15 dec. 1837, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 7 jan. 1838.
 5. Teunis Bue, geb. te Hill op vrijdag 20 nov. 1840, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 17 jan. 1841.

VIIIt.

Teunis de Graaf, (zn. van VIIj), geb. te Dussen op maandag 12 sept. 1808, ged. NG te Dussen op zondag 18 sept. 1808 getuige de vader, ovl. voor 1852, tr. (BS) Akte nr. 17 te Dussen op woensdag 16 sept. 1829 met Johanna van Os, dr. van Arie van Os en Maria van Vuuren, geb. te Dussen op dinsdag 16 febr. 1808, ovl. voor 1852.
Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Sijke de Graaf, geb. te Dussen op zaterdag 14 nov. 1829 BS Dussen, akte nr. 46, ovl. te Emmikhoven op donderdag 5 aug. 1852.

VIIIu.

Jan de Graaf, (zn. van VIIj), geb. te Dussen circa 1811, watermolenaar (1848), ovl. te Almkerk op woensdag 17 okt. 1888, tr. met Metje de Peuter (de Putter), geb. circa 1808.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. dochter, levenloos, geb. te Emmikhoven op zondag 26 april 1835.
 2. Pieternella de Graaf, geb. te Emmikhoven op vrijdag 5 aug. 1836, ged. NH te Almkerk op zondag 28 aug. 1836 (DB Almkerk 1826-1930), winkelierster, ovl. te Almkerk op donderdag 15 jan. 1914, relatie (1) met Leendert Kouw, relatie (2) met Onno Wieringa, tr. (3) (BS) te Almkerk op donderdag 28 juli 1887 met Govert van Andel, zn. van Jan van Andel en Maria van der Maas, geb. te Rijswijk op dinsdag 29 dec. 1829, landbouwer, (Govert relatie (1) met  Wouterina Ippel).
 3. Teuntje de Graaff, geb. te Emmikhoven op donderdag 28 dec. 1837, volgt IXam.
 4. Margarita de Graaf, geb. te Emmikhoven op donderdag 27 aug. 1840, ged. NH te Almkerk op zondag 4 okt. 1840 (DB Almkerk 1826-1930), ovl. te Almkerk op zondag 8 april 1900, relatie met Willem Buchner, zn. van Hendrik Buchner en Emma Pruijsen, geb. te Almkerk op zaterdag 29 okt.1836, arbeider.
 5. Bastiaan de Graaf, geb. te Emmikhoven op zondag 9 okt. 1842, ovl. te Almkerk op vrijdag 25 febr. 1853.
 6. Matthijs de Graaf, geb. te Emmikhoven op zondag 30 maart 1845, ovl. te Emmikhoven op zondag 30 maart 1845.
 7. Teunis de Graaf, geb. te Emmikhoven op zondag 30 maart 1845, volgt IXan.
 8. Maarten de Graaf, geb. te Emmikhoven op vrijdag 12 juni 1846, ged. NH te Almkerk op zondag 25 juli 1847 (DB Almkerk 1826-1930), ovl. te Almkerk op maandag 13 maart 1848.
 9. Sijke de Graaf, geb. te Emmikhoven op maandag 28 juni 1847, volgt IXao.

VIIIv.

Joost de Graaf, (zn. van VIIl), geb. te Dussen op donderdag 23 febr. 1786, ged. te Emmikhoven op zondag 26 febr. 1786 DTB Almkerk (getuige: Geertruij Spiering), arbeider, ovl. te Emmikhoven op maandag 10 juni 1844, vermist, tr. circa 1811 met Huibertje van Krimpen, zn. van Adriaen van Krimpen (arbeider) en Stijna Schouten, geb. te Dussen, ged. te Meeuwen op zondag 3 febr. 1788 (getuige: Maria Schouten), ovl. te Emmikhoven op zondag 30 aug. 1846.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Betje de Graaf, geb. te Emmikhoven op dinsdag 24 maart 1812.
 2. Christina (Stijntje) de Graaf, geb. te Dussen op woensdag 19 okt. 1814, volgt IXap.
 3. Adrianus (Adriaan) de Graaf, geb. te Dussen op donderdag 6 febr. 1817, volgt IXaq.
 4. Petrus (Peter) de Graaf, geb. te Dussen op vrijdag 11 juni 1819, volgt IXar.
 5. Geertruy Elisabeth de Graaf, geb. te Dussen op vrijdag 15 dec. 1820, ovl. te Emmikhoven op zondag 19 nov. 1848, tr. (BS) te Dussen op donderdag 4 mei 1848 met  Bastiaan de Ruyter, zn. van Hendrik de Ruyter en Adriana de Peuter, geb. te Emmikhoven op woensdag 11 aug. 1824, (Bastiaan tr. (2) met  Teuntje de Graaf, dr. van Gerrit de Graaf (watermolenaar/dagloner) en Adriana Lievaart).
 6. Elizabeth de Graaf, geb. te Emmikhoven op donderdag 7 aug. 1823.
 7. Willem de Graaf, geb. te Emmikhoven op maandag 31 okt. 1825, volgt IXas.
 8. Doodgeb. dochter de Graaf, geb. te Emmikhoven op dinsdag 1 april 1828.
 9. Maria de Graaf, geb. te Almkerk op zondag 24 mei 1829, ged. NH te Almkerk op zondag 7 juni 1829 N.H. doopboek nr. 3.

VIIIw.

Jan de Graaf, (zn. van VIIl), ged. NG te Dussen op zondag 12 april 1789 DTB Dussen nr. 4, arbeider (1826), ovl. te Almkerk op maandag 20 juli 1840, tr. metDirkje van der Stelt.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Elizabeth de Graaf, geb. te Almkerk op donderdag 11 juli 1816.
 2. Jan de Graaf, geb. te Almkerk op zondag 20 juli 1817, volgt IXat.
 3. Peter de Graaf, geb. te Almkerk op zaterdag 26 aug. 1826, volgt IXau.

VIIIx.

Lammertje de Graaf, (dr. van VIIl), geb. te Dussen op vrijdag 6 mei 1796, ged. NG te Dussen op zondag 8 mei 1796 DTB Dussen nr. 4 (getuige: Cornelia van der Pol), ovl. te Almkerk op donderdag 17 febr. 1876, tr. (BS) te Emmikhoven op zaterdag 5 juli 1817 met Nanning van Vark, zn. van Antony van Vark en Jenneke van der Meyde, geb. te Almkerk op zondag 16 sept. 1792, dagloner.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Wouter van Vark, geb. te Almkerk op vrijdag 1 sept. 1826, ged. NH te Almkerk op zondag 17 sept. 1826 N.H. Doopboek Almkerk 1826-1930.
 2. Jan van Vark, geb. te Almkerk op maandag 19 april 1830, ged. NH te Almkerk op zondag 9 mei 1830 N.H. Doopboek Almkerk 1826-1930.
 3. Jan van Vark, geb. te Almkerk op dinsdag 11 febr. 1834, ged. NH te Almkerk op zondag 23 febr. 1834 N.H. Doopboek Almkerk 1826-1930.
 4. Willem van Vark, geb. te Almkerk op zondag 10 juni 1838, ged. NH te Almkerk op zondag 1 juli 1838 N.H. Doopboek Almkerk 1826-1930.