VIa.

Thomas de Graeff ook: de Graaff zn. van Arien Teunisz de Graeff (Va) en Ariaentje Thomas Burger, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op zondag 7 dec. 1692. Getuige: Maerij van Deuteren, onderschout en schepen, otr. te Meeuwen [nb] op vrijdag 30 juli 1723, tr (ongeveer 30 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 29 aug. 1723  met Maria Aalbregts Ommeren van, ovl. te Meeuwen [nb] op 21 okt. 1748.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Adriana de Graaff, geb. te Meeuwen [nb] op 16 sep. 1724, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Meeuwen voor 8 nov. 1725.
 2. Adriana (Adriaantje) de Graaff, geb. te Meeuwen [nb] op 8 nov. 1725, ovl. (62 jaar oud) te Hooge en Lage Zwaluwe [nb] op 18 jul 1788, volgt VIIa.
 3. Adriaan de Graaf, geb. in 1735, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 13 apr. 1802, volgt VIIb
 4. Dirk de Graaff, geb. te Meeuwen [nb] op 15 dec. 1737, volgt VIIc
 5. Teunis de Graaf, ovl. te Meeuwen [nb] op 16 aug. 1748.
 6. Clasiena de Graaff [96], ovl. te Meeuwen [nb] op 15 jun 1804, volgt VIId

Op 27 september 1724 is Thomas de Graeff gedaagde op de “Ordinaire Regtdag” te Meeuwen inzake een proces wegens achterstallige huishuur. Volgens de gedeeltelijke akte treft hij een schikking. Streekarchief Heusden, Oud Rechterlijk Meeuwen. Op 11 april 1729 koopt Thomas de Graaff van de diaconie te Meeuwen een dijkkaveling met daarop een huis met verdere bepoting en beplanting. De koopsom bedraagt 140 gulden. Streekarchief Heusden, Oud Rechterlijk Meeuwen, doos 9. Op 11 januari 1770 maakt Thomas de Graaff een contract op met zijn zoon Dirk, daar hij door ouderdom en zwakheid niet meer in staat is in zijn levensonderhoud te voorzien en bang is door de armen onderhouden te moeten worden, dat zijn zoon hem levenslang zal onderhouden, waartoe hij al zijn bezittingen aan zijn zoon nalaat.

VIb.

Jan de Graaff, zn. van Arien Theunisz de Graeff (Va) en Ariaentje Thomas Burger, ged. te Babyloniënbroek [nb] op 27 feb 1695. Getuigen: Dirsken de Graef en Johannes Bardut. Onderschout, schepen, korenmolenaar, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 3 apr 1753, begr. te Meeuwen [nb] op 10 apr 1753, relatie (1) met Geertje Jansdr Schaijck, ovl. te Meeuwen [nb] op12 nov 1720 is overleden.

Uit deze relatie geen kinderen.

Jan de Graaff, otr. (2) te Meeuwen [nb] op 6 dec 1720, tr. (resp. ongeveer 25 en 36 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 22 dec met Antonetta Ariensdr. Antonia van den Biesheuvel, dr. van Arien Leenartsen van den Biesheuvel en Catelijn Antonssen, geb. te Meeuwen [nb] op 1 jan 1684, ovl. (76 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 29 apr 1760.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Arie de Graaf, geb. circa 1720, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 14 jul 1772, volgt VIIe.
 2. Adriana de Graaf, geb. te Meeuwen [nb] op 5 okt 1721, ovl. (8 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 22 feb 1730.
 3. Jan de Graaff, ovl. te Meeuwen [nb] op 19 jun 1723.
 4. Jannigje de Graaff, geb. te Meeuwen [nb] op 6 jun 1723, ovl. (6 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 2 mrt 1730.
 5. Adriaan de Graaff, geb. te Meeuwen [nb] op 23 mrt 1725.

VIc.

Teunis de Graef, zn. van Jan de Graeff (Vb) en Marike(n) Geerits van de Koppel, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 6 nov. Getuige: Dirckske de Graef, tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Heukelum [ge] op 15 nov 1716 met Neeltge Westerlaken.

Uit dit huwelijk een zoon:

 1. Johannes de Graaf, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 18 apr 1717. Getuige: Maria Gerritse van de Koppel, waarschijnlijk zijn grootmoeder Marike Gerrits van de Koppel.

VId.

Neeltie de Graaf Graaff, dr. van Jan de Graeff (Vb) en Marike(n) Geerits van de Koppel, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 26 dec 1699. Getuige: Neeltje de Graaf. Waarschijnlijk de zuster van vader Jan, begr. te Dussen [nb] op 31 dec 1772, otr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Meeuwen [nb] op 20 sep 1746 met Bastiaan Crab, ged. te Dussen [nb] op 4 dec 1718, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Dussen‑Muilkerk [nb op 4 nov.

Uit deze relatie 2 kinderen:

 1. Bastiaantje Crab, ged. Nederduits-gereformeerd te Meeuwen [nb] op 3 apr 1747, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Dussen [nb] op 9 jan 1830, volgt VIIf.
 2. Jan Crab, geb. te Dussen [nb], ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Dussen [nb] op 2 nov 1828, volgt VIIg.

Neeltie de Graaf Graaff, otr. (2) te Dussen‑Muilkerk [nb] op 20 nov 1755 a.Trouwen en begraven, schepenbank en gaarder Dussen-Muilkerk, tr. (ongeveer 55 jaar oud) te Dussen [nb] op 17 dec 1755 met Pieter Janse van Drunen, geb. te Drunen [nb].

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Pieter Janse van Drunen, otr. (1) te Almkerk [nb] op 6 mrt 1739, kerk.huw. (ned.ger.) met Bartje Bos, ovl. te Almkerk [nb].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Jan van Drunen, ged. te Almkerk [nb] op 17 jan Getuige: Huijbertje de Vries.
 2. Theuntje van Drunen, ged. te Almkerk [nb] op 24 apr 1746.
 3. Theunis van Drunen, ged. ned.ger. te Almkerk [nb] op 25 dec 1748.
 4. IJsbrant van Drunen, ged. te Almkerk [nb] op 17 nov 1750. Getuige: Aagje de Klerk

VIe.

Gerret (Geerit) de Graaff, dr. van Jan de Graeff (Vb) en Marike(n) Geerits van de Koppel, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 11 apr, otr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) te Wijk [nb] op 3 jul 1734, tr. te Wijk [nb], kerk.huw. (ned.ger), met Seijken Blijenberg, dr. van Jan Bleijenburgh en Maijke Ariens van Wijk, ged. ned.ger. te Wijk [nb] op 14 sep 1709, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 1770.

Op 5 maart 1770 maken Gerrit de Graaff, weduwnaar van Sijke Blijenbergh, en zijn zoon Jan de Graaff, een scheiding en deling van de onroerende goederen van Gerrit de Graaff. Streekarchief Heusden, Oudnotarieel Wijk, Archiefstuknr. 00716. Op 31 augustus 1770 wordt er een openbare (publieke) verkoping gehouden van “Eenige Meubilaire goederen toebehoort hebbende aan Gerrit de Graef”. De verkoping brengt op 58 gulden en 2 stuivers. Streekarchief Heusden, Oudnotarieel Wijk, archiefstuknr. 0234, akte-datum 31-08-1770. Op 3 oktober 1777 maakt Gerrit de Graaff zijn testament op. Aan zijn enige zoon Jan, ged. 26 juni 1735 laat hij de legitieme portie na. Verder benoemt hij zijn kleinzoon Gerrit, gedoopt 9 december 1759, tot enig en universeel erfgenaam. Hij benoemt Jan Pieterse Blijenberg en zijn neef, Teunis de Graaff, tot voogden over zijn kleinzoon Gerrit. Streekarchief Heusden, Oud Archief Wijk, archiefstukno. 0394. 03-10-1777.

Uit dit huwelijk een zoon:

 1. Jan de Graaff, geb. te Wijk en Aalburg [nb], ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op 23 dec 1790, volgt VIIh.

VIf.

Johanna de Graaf Graev, dr. van Jan de Graeff (Vb) en Marike(n) Geerits van de Koppel, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 25 nov 1708, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Hill [nb] op 2 jan 1762, vermist, otr. te Dussen [nb] op 27 dec 1734, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Babyloniënbroek [nb] 15 jan 1735 met Cornelis Michielsz Verschoor, ovl. te Babyloniënbroek [nb] op 20 jan 1768.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Michiel Cornelisz Verschoor, ged. ned.ger. te Almkerk [nb] op 3 jul 1735. Getuige: Adriaantje Verschoor.
 2. Mieke Verschoor, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 23 dec 1736 Getuige: Johanna van…, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Babyloniënbroek [nb] op 19 jan 1739, begr. te Hill [nb].
 3. Johannis Verschoor, ovl. te Babyloniënbroek [nb] op 12 apr 1739.
 4. Johannes Verschoor, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 2 okt 1740, volgt VIIi.
 5. Maria Verschoor, ged. Nederduits-gereformeerd te Babyloniënbroek [nb] op 8 sep 1743. Getuige: Neeltje Butger, ovl. (ongeveer 8 dagen oud) te Hill [nb] op 16 sep 1743, begr. te Hill [nb].
 6. Anna Verschoor, ged. Nederduits-gereformeerd te Babyloniënbroek [nb] op 1 feb 1745. Getuige: Grietje Verschoor
 7. Michiel Verschoor, ged. Nederduits-gereformeerd te Babyloniënbroek [nb] op 13 jul 1747. Getuige: Adriaantje Verschoor, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Babyloniënbroek [nb] op 5 aug 1748
 8. Anna Maria Verschoor, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 21 dec 1749, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Wijk en Aalburg [nb] op 24 mrt 1813, volgt VIIj.

VIg.

Barend de Graef, zn. van Jan de Graeff (Vb) en Marike(n) Geerits van de Koppel, geb. te Babyloniënbroek [nb] in 1715, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 28 apr 1715. Getuige: Dirkje van de Koppel, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Dussen [nb] op 13 jan 1762, otr. te Hill [nb] op 2 jul 1735, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Babyloniënbroek [nb] op 24 jul 1735 met Johanna van Heukelom, dr. van Jan Claesens van Heukelom en Anneke Peters Otterdijck, ovl. te Dussen‑Muilkerk [nb] op 24 mrt 1783, begr. te Dussen‑Muilkerk [nb]. Johanna van Heukelom is mogelijk een zuster van Stijntje en Claes van Heukelom, de laatste was getrouwd met Maria van der Stap. Ene Jan Claesens van Heukelum, jm. van Almkerk, ondertrouwt ‘s-Gravenduin-Capelle 24-01-1691 met Anneke Peters Otterdijck, jd. van Cappele en trouwt te Almkerk.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Jan Bzn de Graaf, geb. te Babyloniënbroek [nb] tussen 1736 en 1738, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 16 feb 1776, volgt VIIk.
 2. Maria de Graaf, geb. te Dussen [nb] tussen 1736 en 1739, ovl. (hoogstens 75 jaar oud) te Babyloniënbroek [nb] op 28 mrt 1811, volgt VIIl.
 3. Klaas de Graaf, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 1 nov 1739, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor dec 1742.
 4. Klaas de Graaff, geb. te Babyloniënbroek [nb], ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hill [nb] op 27 nov 1804, volgt VIIm.
 5. Teunis de Graaff, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 16 mei 1745, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Dussen‑Muilkerk [nb] op 20 apr 1748.
 6. Teunis de Graaff, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 16 jun 1748, ovl. (ongeveer 33 dagen oud) te Dussen‑Muilkerk [nb] op 19 jul 1748.
 7. Tonia (Antonia) de Graaff, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 4 apr 1751, ovl. (ongeveer 2 maanden oud) te Dussen [nb] op 3 jul 1751.
 8. Teunis de Graaff, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 30 sep 1753, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Dussen [nb] op 23 sep 1826, volgt VIIn.

VIh.

Klaas de Graaff, zn. van Peter (Pieter) Klaassens de Graef (Vd) en Mayken Ariensen van Sint Maartensdijk, ged. ned.ger. te Dussen [nb] op 12 nov 1713, otr. (1) te Almkerk [nb] op 19 jun 1744, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 49 jaar oud) te Almkerk [nb] op 12 jul 1744 met Marike Janse Metselaar, dr. van Jan Hendrickse Metselaar en Willemtje Geertse Snijder, geb. te Almkerk [nb] circa 1695, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Emmikhoven [nb] op 25 jul 1757.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Marike Janse Metselaar, dr. van Jan Hendrickse Metselaar en Willemtje Geertse Snijder, tr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) te Almkerk [nb] op 5 mrt 1719 met Theijs Piters Dubbel Dubbelt.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Klaas de Graaff, otr. (2) te Almkerk [nb] op 18 mrt 1758, tr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 37 jaar oud) te Almkerk [nb] op 9 apr 1758 met Maria Huijge van Wijngaarden, ged. te Almkerk [nb] op 15 dec 1720. Getuigen: Dirkje Groenevelt, Andries Groenevelt en Theunis Groenvelt, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te De Werken [nb] op 8 mei 1773 Aangever: Teunis Oldenburg, begr. te Almkerk [nb] op 11 mei 1773.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Peter de Graaf, ged. te Almkerk [nb] op 1 okt 1758. Getuige: Hendrina van Mierlo.
 2. Neeltje de Graaff, ged. ned.ger. te Almkerk [nb] op 29 mrt 1761. Getuige: Cornelia Oldenburger.

VIi.
Arien de Graaff, zn. van Peter (Pieter) Klaassens de Graef (Vd) en Mayken Ariensen van Sint Maartensdijk, ged. ned.ger. te Dussen [nb] op 3 feb 1715, otr. te Meeuwen [nb] op 18 aug 1742, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 20 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 7 sep 1742 met Henderien van Mierlo, dr. van Geerit (Gerard) van Mierlo (Mirlo) en Maria Verschueren, ged. te Babyloniënbroek [nb] op 10 mei 1722. Getuige: Aegt Mirlo.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 1. Peter de Graaff, geb. te Werkendam [nb] op 5 jul 1761.
 2. Peter de Graaff, geb. te Werkendam [nb] op 26 mei 1765, ovl. (7 jaar oud) te Werkendam [nb] op 3 aug 1772.

VIj

Anneke de Graaff, dr. van Peter (Pieter) Klaassens de Graef (Vd) en Mayken Ariensen van Sint Maartensdijk, ged. ned.ger. te Dussen [nb] op 14 aug 1718. Getuige: Anneke Ariens, otr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 6 apr 1742 met Bastiaan van Mirlo Mierlo, zn. van Geerit (Gerard) van Mierlo (Mirlo) en Maria Verschueren, ged. te Babyloniënbroek op 26 feb 1719. Getuige: Siea Mirlo, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 5 mrt 1765.

Uit deze relatie 11 kinderen:

 1. Peter van Mirlo Mierlo, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 19 nov 1742.
 2. Gerred van Mirlo Mierlo, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 19 apr 1744, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Babyloniënbroek [nb op 14 jan 1778
 3. Maria van Mirlo Mierlo, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 18 jul 1745. Getuige: Henderina van Mirlo
 4. Arien van Mirlo, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 16 nov 1746, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Hill [nb] op 24 mrt 1786, volgt VIIo.
 5. Christoffel van Mirlo Mierlo, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 2 jun 1748.
 6. Janneke van Mirlo Mierlo, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 14 okt 1750, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Meeuwen [nb op 15 mrt 1752.
 7. Bastiaan van Mirlo (Mierlo), ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 19 dec 1751.
 8. Nicolaas van Mirlo (Mierlo), ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 4 mrt 1753.
 9. Jenneke van Mirlo, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 13 apr 1755, volgt VIIp.
 10. Pieter van Mirlo Mierlo, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 6 mei 1759.

11. Catharina van Mirlo Mierlo, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 13 dec 1761
VIk.

Adriaan de Graaf, zn. van Peter (Pieter) Klaassens de Graef (Vd) en Mayken Ariensen van Sint Maartensdijk, ged. te Dussen [nb] op 19 jan 1724, otr. te Almkerk [nb] op 27 sep 1749, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Almkerk [nb], kerk.huw. (ned.ger.) met Maayke Janse Kamerman Camerman, dr. van Jan Janse Kamerman en Willemke Pieterse de Man, ged. ned.ger. te Almkerk [nb] op 16 sep 1725. Getuige: Aeltje de Man, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Waardhuizen [nb op 22 apr 1790.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Peter (Pieter) de Graaf, ged. Nederduits-gereformeerd te Uitwijk [nb] op 2 aug 1750, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Willemstad [nb] op 31 mei 1802, volgt VIIq.
 2. Willemina (Willemijna)Willemijntje de Graaf, ged. te Uitwijk [nb] op 24 dec 1752. Getuige: Willemina van Edenburg, vrouw van Arij de Man, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Emmikhoven [nb] op 3 apr 1827, otr. (1) te Wijk [nb op 17 jun 1790, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 28 jaar oud) te Wijk [nb] op 24 nov 1790 met Matthijs Bak, ged. te Wijk [nb] op 7 mrt 1762, tr. (2) met Johan Brunsman, zn. van Juriens Brunsman en Sophia Assenbroek, geb. te Lengering [Duitsland] Graafschap Tekelenburg, Pruisen circa 1762, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Waardhuizen [nb] op 19 jan 1843.                          Uit dit huwelijk geen kinderen.
 1. Jan de Graaf, ged. te Uitwijk [nb] op 21 dec 1755. Getuige: Pleuntje Camp, vrouw van Just Camerman.
 2. Arij de Graaf, ged. te Uitwijk [nb] op 25 feb 1759. Getuige: Willemina van Edenburg, vrouw van Arij de Man.
 3. Huibert de Graaf, ged. te Uitwijk [nb] op 25 sep 1763. Getuige: de vader.
 4. Petronella (Pieternella) de Graaf, ged. te Uitwijk [nb] op 23 okt 1768, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Eethen [nb] op 12 mei 1832, volgt VIIr.

VIl.

Jenneken de Graaf, dr. van Peter (Pieter) Klaassens de Graef (Vd) en Mayken Ariensen van Sint Maartensdijk, ged. te Dussen [nb] op 19 aug , ovl. (hoogstens 32 jaar oud) te Almkerk‑Emmikhoven [nb] voor 2 sep 1757, otr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Almkerk [nb] op 4 mrt 1750, kerk.huw. (ned.ger.) met Dirk van Lendt, zn. van Peter Hendrickse van Lendt, ged. ned.ger. te Almkerk [nb] op 24 jun 1725. Getuige: Engeltje van der Stelt.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 1. Lena van Lendt, ged. ned.ger. te Almkerk [nb] op 25 apr 1751. Getuige: Hendrina Mierlo.
 2. Lena van Lendt, ged. ned.ger. te Almkerk [nb] op 13 mei 1753. Getuige: Hendrina van Mierlo, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) te Almkerk [nb] op 17 jul 1762
 3. Peter van Lendt, ged. ned.ger. te Almkerk [nb] op 12 okt 1755. Getuige: Hendrina van Mierlo.

Dirk van Lendt, zn. van Peter Hendrickse van Lendt, otr. (2) te Almkerk [nb] op 2 sep 1757, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 23 jaar oud) te Almkerk [nb] op 25 sep 1757 met Metje Vissers, ged. te Sleeuwijk [nb] op 7 dec 1733. Getuige: Metje Jaspiks Ottervanger.

Uit dit huwelijk een zoon:

 1. Peter van Lenten, ged. te Almkerk [nb] op 2 jul 1758. Getuige: Lijsbeth van der Wal, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Emmikhoven [nb] op 17 jun 1835.

VIm.

Jan de Graaff, zn. van Peter (Pieter) Klaassens de Graef (Vd) en Mayken Ariensen van Sint Maartensdijk, ged. te Dussen [nb] op 24 okt 1728. Getuige: Anneke Ariens van Sint Maartensdijk, otr. (1) te Almkerk [nb] op 4 aug 1753, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Almkerk [nb] op 26 aug 1753 met Jacomeijntje Janse (Mijntje) van Thiel, ovl. voor 30 dec 1754.

Uit dit huwelijk een zoon:

 1. Peter de Graaf, ged. ned.ger. te Almkerk [nb] op 16 jun 1754, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Almkerk [nb] op 23 dec 1819, volgt VIIs.

Jan de Graaff, otr. (2) te Dussen [nb] op 30 dec 1754, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Dussen [nb] op 19 jan 1755 met Mayke Blok, geb. circa 1730.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Anthonij de Graaff, ged. ned.ger. te Dussen [nb] op 27 jun 1756, Getuige: Adriaantje de Bok.
 2. Arie de Graaff, ged. ned.ger. te Almkerk [nb] op 28 mei 1758. Getuige: Anneke de Graaff, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 13 jul 1760.
 3. Arie de Graaff, ged. ned.ger. te Almkerk [nb] op 13 jul 1760. Getuige: Anneke de Graaff.
 4. Adriaantje (Adriana) de Graaff, ged. ned.ger. te Almkerk [nb] op 9 jan 1763, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Emmikhoven [nb] op 15 feb 1819, volgt VIIt.
 5. Klaas de Graaf, ged. ned.ger. te Dussen [nb] op 7 apr 1765. Getuige: Anneke de Graaf.
 6. Maijke de Graaf, ged. ned.ger. te Dussen [nb] op 9 aug 1767, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 12 jul 1854, volgt VIIu.
 7. Antonia de Graaff, ged. ned.ger. te Dussen Munsterkerk [nb] op 4 nov 1770, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Emmikhoven [nb] op 13 feb 1821, volgt VIIv.