Uiteraard ligt het in de bedoeling om de schat aan gegevens nog verder uit te breiden en eventuele hiaten aan te vullen. Het totale onderzoek heeft inmiddels geresulteerd in de uitgave van een boek (2004) over de stamboom van

Jan Ariensz Bastiaensz de Graeff
 

De schrijfwijze van De Graaff, De Graaf, De Graeff, De Graef of De Greev doet in het onderzoek meestal niet terzake.

In het boek zijn de verschillende takken van de stamboom opgenomen, met waar mogelijk foto’s van de betreffende personen en informatie over de mensen die opgenomen zijn in het boek.

Inmiddels  is het boek uitverkocht.

Via de submenu’s hieronder zijn een aantal generaties uit de stamboom gepubliceerd. hieronder staat aangegeven wat de afkortingen in de stamboom-beschrijvingen betekenen. De tekst bevat daarnaast links (onderstreept) die de generaties met elkaar verbinden. Het is daarmee mogelijk de verschillende takken in de stamboom te volgen.

begr.begraven
BSBS
CGChristelijk Gereformeerd
drdochter
DTBDoop- en Trouwboek
GGereformeerd
geb.geboren
gecr.gecremeerd
ged.gedoopt
GGGereform. Gemeente
Gereg. Part.Geregistreerd Partnerschap
jdjongedochter
NGNederlands Gereformeerd
NHNederlands Hervormd
otr.ondertrouwd
ovl.overleden
samenw.samenwonend
tr.trouwt
zn.zoon