Na nieuwe ontdekkingen is gebleken dat er aanpassingen nodig waren in de eerste generaties. Daardoor kloppen de doorverwijzingen naar de volgende generatie niet helemaal. Op het moment wordt er druk gewerkt aan de veranderingen in deze generatie.

IXa.

Hendrik de Graaf, (zn. van VIIIa), geb. te Meeuwen op zaterdag 24 febr. 1816, schipper (1845) bouwman (1864), ovl. te Meeuwen op zaterdag 10 nov. 1883, tr. (BS) te Meeuwen op woensdag 19 maart 1845 met Cornelia Naijen, dr. van Corstiaan Naijen en Johanna Roza, geb. te Andel circa 1820.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Thomas de Graaf, geb. te Meeuwen op donderdag 9 okt. 1845
 2. Elizabeth de Graaf, geb. te Meeuwen op dinsdag 7 sept. 1847
 3. Korstiana de Graaf, geb. te Meeuwen op woensdag 14 nov. 1849, volgt Xa
 4. Bastiaantje de Graaf, geb. te Meeuwen circa 1850, ovl. te Meeuwen op dinsdag 28 maart 1876
 5. Johanna de Graaf, geb. te Meeuwen op zaterdag 24 april 1852, volgt Xb
 6. Thomas de Graaf, geb. te Meeuwen op donderdag 21 febr. 1856, schipper, tr. (BS) te Meeuwen op zaterdag 16 mei 1885 met Heiltje Margrietha van Emden, (dr. van Xk), geb. te Meeuwen op maandag 11 april 1864, dienstbode
 7. Maaike de Graaf, geb. te Meeuwen op zaterdag 29 jan. 1859
 8. Corstiaan de Graaf, geb. te Meeuwen op donderdag 29 aug. 1861, volgt Xc
 9. Cornelis de Graaf, geb. te Meeuwen op dinsdag 27 sept. 1864, schipper, tr. (BS) te Meeuwen op donderdag 27 febr. 1902 met Reiniera Hassel, dr. van Joannes Henricus Hassel en Tonia Feberwee, geb. te Deventer circa 1862, (Reiniera relatie (1) met Reinhard Willemsen).

IXb.

Dirk de Graaf, (zn. van VIIIa), geb. te Meeuwen op woensdag 4 mei 1825, schipper, tr. (BS) te Meeuwen op donderdag 30 juni 1859 met Maria Dubbeld, dr. van Hendrikus Dubbeld en Aaltje Rombout.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Hendrika de Graaf, geb. te Meeuwen op zaterdag 14 sept. 1861, tr. (BS) te Meeuwen op vrijdag 23 sept. 1881 met Johannes Vos, zn. van Jacob Vos en Wouterina van Honk, geb. te Veen op maandag 14 febr. 1859, bouwknecht
 2. Maaike de Graaf, geb. te Meeuwen op zondag 12 juli 1863, volgt Xd.

IXc.

Eijmert de Graaf, (zn. van VIIIb), ged. NG te Wijk op donderdag 20 jan 1791, kleermaker, ovl. te Wijk op woensdag 4 sept. 1861, tr. (BS) te Wijk op woensdag 16 okt. 1816 met Maria van Wijk, dr. van Lauwerens van Wijk en Maria Treffers (particuliere), ged. NG te Wijk op woensdag 7 aug. 1793, ovl. te Wijk op zaterdag 28 juli 1849.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Maaike de Graaf, geb. te Wijk en Aalburg op zaterdag 19 april 1817, volgt Xe.
 2. Louisa de Graaf, geb. te Wijk op zaterdag 21 aug. 1819, volgt Xf.
 3. Gerrit de Graaf, geb. te Wijk op woensdag 11 juli 1821, ovl. te Wijk op donderdag 6 jan. 1825.
 4. Maria de Graaf, geb. te Wijk op zondag 8 febr. 1824, volgt Xg.
 5. Gerritje de Graaff, geb. te Wijk op donderdag 30 maart 1826, tr. (1) (BS) te Andel op donderdag 15 aug. 1850 met Hendrik de Boef, zn. van Jan de Boef en Helena van Rade, geb. te Andel circa 1818, arbeider, ovl. te Andel op dinsdag 24 maart 1863, tr. (2) (BS) te Andel op woensdag 27 nov. 1867 met Aart Roeland, zn. van Willem Roeland en Huibertje van Willigen, geb. te Andel op woensdag 27 mei 1818, arbeider, (Aart relatie (1) met Neeltje Roza).
 6. Janske de Graaf, geb. te Wijk op zondag 4 april 1830.
 7. Eimert de Graaff, geb. te Wijk op zondag 8 maart 1835, volgt Xh.
 8. Marinus de Graaf, geb. te Wijk op donderdag 21 maart 1839, volgt Xi.

IXd.

Johannes de Graaf, (zn. van VIIIb), geb. te Wijk op woensdag 3 dec. 1794, ged. NG te Wijk op zondag 7 dec. 1794, bouwknecht, ovl. te Eethen op donderdag 26 april 1877, tr. (BS) te Meeuwen op zaterdag 8 mei 1824 met Jacomijna Bue, dr. van Willem Bue en Heijltje in ’t Veld, geb. te Babyloniënbroek op zondag 15 okt. 1797. Op 7 april 1824 is Johannes de Graaf als lidmaat van de Hervormde Gemeente te Babyloniënbroek aangenomen. Jacomijne Bue is op 24 maart 1844 in de Hervormde Gemeente van Babyloniënbroek ingekomen van Meeuwen. Merkwaardig is, dat van de trouwakte twee verschillende versies bestaan; vergelijk het handschtift. Op een akte is de oorspronkelijk vermelde geboortedatum van Johannes de Graaf, 3 december 1793 veranderd in 3 december 1794, hetgeen weer in overeenstemming is met de doopregistratie. Op 6 maart 1822 erft Jacomijna Bue het vijfde gedeelte (vierde Lot) van de erfenis van haar vader Cornelis Bue, overleden in 1808. Dit lot bestaat uit een perceel bouw- en weiland groot een bunder en zestig ellen (dertien hond zeventien roeden oude maat) en heeft een getaxeerde waarden van 1000 gulden. Op 13 februari 1830 sluiten Johannes de Graaf en Jacomijna Bue een lening af van driehonderdvijftig gulden Nederlandsch bij de Diaconie Armen der Hervormde Gemeente te Doeveren. Als onderpand dient hun huis, hof, erf en boomgaard, groot acht Nederlandsche roeden gelegen onder Eethen en een bunder, zesentachtig roeden, zevenenzeventig ellen bouwland, gelegen onder Dussen- Muijlkerk in het Noorderveld. Tevens verplichten zij zich voor hun huis een brandverzekering te sluiten. Streekarchief Heusden, Oudnotarieel Dussen, doos 1113, 13-02-1830.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Maaike de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op zondag 17 april 1825, volgt Xj.
 2. Willem de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op donderdag 15 nov. 1827, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 16 dec. 1827.
 3. Heiltje de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op maandag 7 dec. 1829, volgt Xk.
 4. Jan de Graaf, geb. te Eethen op zaterdag 1 sept. 1832, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 23 sept. 1832.
 5. Gerrit de Graaf, geb. te Eethen op donderdag 9 juli 1835, volgt Xl.
 6. Cornelia de Graaf, geb. te Eethen op zondag 11 maart 1838, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 1 april 1838, tr. (BS) te Eethen op woensdag 30 april 1873 met Willem van Helvoort, geb. te Vlijmen op vrijdag 26 juli 1844, landbouwer. Op 19 maart 1862 is Cornelia de Graaf, wonende onder Eethen, aangenomen als lidmaat van de Hervormde Gemeente te Babyloniënbroek, met kennisgeving aan de kerkenraad van Eethen.

IXe.

Yda de Graaf, (dr. van VIIIf), geb. te Meeuwen-Hagoort op maandag 4 juni 1792, ged. NG te Meeuwen-Hagoort DTB Meeuwen-Hagoort nr. 58, ten doop gehouden door de moeder zelf op zondag 24 juni 1792, ovl. te Andel op dinsdag 18 nov. 1823, tr. met Dirk van Dam, arbeider, wonende in Andel.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Dirk van Dam, geb. te Andel circa 1810.
 2. Johanna van Dam, geb. te Andel circa 1812.
 3. Margaretha van Dam, geb. te Andel circa 1814.
 4. Nicolaas van Dam, geb. te Andel circa 1816.
 5. Cornelis van Dam, geb. te Andel circa 1823.

IXf.

Maria de Graaf, (dr. van VIIIf), geb. te Meeuwen-Hagoort op zaterdag

10 febr. 1798, ged. NG te Meeuwen-Hagoort op zondag 18 febr. 1798 ten doop gehouden door Dingena van der Pol in plaats van Cornelia de Waal, ovl. te Andel op zaterdag 18 okt. 1873, tr. (BS) te Andel op dinsdag 2 febr. 1819 met Hendrik Rits, geb. te Waardhuizen op woensdag 11 jan. 1786, NG, boerenknecht.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Cornelis Rits, geb. te Andel circa 1819, koopman.

IXg.

Jan de Graaf, (zn. van VIIIf), geb. te Meeuwen-Hagoort op dinsdag 28 mei 1799, ged. NG te Meeuwen-Hagoort op zondag 2 juni 1799 ten doop gehouden door Dingena van der Pol, bouwman, landbouwer, tr. (BS) te Meeuwen op zaterdag 31 okt. 1829 met Johanna Hendrika van Krimpen, dr. van Roeland van Krimpen en Hendrika Strader, geb. te Meeuwen op maandag 29 okt. 1810. Op 23 augustus 1827 koopt Jan de Graaf van Willem Dolislager een stuk land van 42 roeden en 55 ellen gelegen in het Hablok bij Drongelen voor de somma van driehonderd gulden Nederlandsch. Streekarchief Heusden. Oudnotarieel Dussen, doos 1110, 23-081-1827.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Johanna Hendrika de Graaff, geb. te Meeuwen op vrijdag 7 mei 1830, volgt Xm.
 2. Roeland de Graaff, geb. te Meeuwen op vrijdag 27 dec. 1833, ovl. te Meeuwen op dinsdag 2 maart 1909. Hij blijft ongehuwd.
 3. Cornelis de Graaff, geb. te Meeuwen op woensdag 13 april 1836, landbouwer, ovl. te Meeuwen op woensdag 18 april 1900. Hij blijft ongehuwd; dus geen nakomelingen.
 4. Hendrikus de Graaff, geb. te Meeuwen op donderdag 22 nov. 1838.
 5. Anna de Graaff, geb. te Meeuwen op maandag 1 nov. 1841, ovl. te Meeuwen op woensdag 1 maart 1843.
 6. Jan Willem de Graaff, geb. te Meeuwen op dinsdag 23 jan. 1844, volgt Xn.

IXh.

Arij de Graaf, (zn. van VIIIf), geb. te Meeuwen-Hagoort op woensdag 28 juli 1802, ged. NG te Meeuwen-Hagoort op zondag 1 aug. 1802 , ten doop gehouden door Maijke C. de weduwe van Joost Burgout, bouwman, ovl. te Meeuwen op zaterdag 1 sept. 1855, tr. te Drongelen op donderdag 3 dec. 1835 met Elizabeth Branderhorst, dr. van Jan Branderhorst en Teuntje Bol, geb. te Doeveren op zondag 26 maart 1809, ged. NG te Doeveren op zondag 2 april 1809, landbouweresse, (Elizabeth tr. (1) (BS) te Drongelen op donderdag 28 okt. 1830 met Cornelis Millenaar).

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Cornelis de Graaff, geb. te Drongelen op woensdag 29 juni 1836, volgt Xo.
 2. Teuntje de Graaff, geb. te Drongelen op dinsdag 15 aug. 1837, ovl. te Meeuwen op donderdag 28 aug. 1902, tr. (BS) te Meeuwen op vrijdag 9 okt. 1857 met Abraham Bras, zn. van Antonie Bras en Antonia Walraven, geb. te Dussen circa 1828, molenaarsknecht, bakker.
 3. Johanna de Graaff, geb. te Drongelen op zondag 20 jan. 1839, ovl. te Drongelen op woensdag 14 okt. 1840.
 4. Cornelia de Graaff, geb. te Drongelen op vrijdag 15 mei 1840, ovl. te Meeuwen op zaterdag 9 juli 1892, tr. (BS) te Meeuwen op woensdag 29 dec. 1875 met Pieter Walraven, zn. van Cornelis Walraven en Pieternella van den Heuvel, geb. te Meeuwen op zaterdag 25 aug. 1849, korenmolenaar te Meeuwen.
 5. Jan Willem de Graaff, geb. te Drongelen op vrijdag 10 sept. 1841, volgt Xp.
 6. zoon, levenloos, geb. te Drongelen op zondag 15 okt. 1843.
 7. Johannis de Graaff, geb. te Meeuwen op dinsdag 1 juli 1845, ovl. te Meeuwen op dinsdag 8 juli 1845.
 8. Johannes de Graaff, geb. te Meeuwen op zaterdag 25 juli 1846, ovl. te Meeuwen op zaterdag 12 sept. 1846.
 9. Johanna de Graaff, geb. te Meeuwen op zondag 21 jan. 1849, ovl. te Meeuwen op vrijdag 7 febr. 1862.

IXi.

Lena de Graaf, (dr. van VIIIf), geb. te Meeuwen op dinsdag 22 febr. 1814, ovl. te Moerkapelle Wildeveenen op donderdag 25 maart 1897, tr. te Moerkapelle Wildeveenen op vrijdag 12 jan. 1838 met Pieter Bakker, zn. van Arie Bakker en Neeltje van Dam, geb. te Moerkapelle Wildeveenen circa 1814, wagenmaker.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Elisabeth Bakker, geb. te Nieuw-Beijerland op zaterdag 29 febr. 1840, volgt Xq.

IXj.

Cornelis de Graaff, (zn. van VIIIf), geb. te Meeuwen op maandag 3 april 1820, bouwman, ovl. te De Werken op zaterdag 17 jan. 1885, tr. (BS) te De Werken en Sleeuwijk op vrijdag 18 april 1856 met Cornelia Ippel, dr. van Pieter Ippel en Maria Klazina van der Schuit, geb. te De Werken op zaterdag 21 juni 1834, ovl. te De Werken op zondag 1 maart 1896.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Cornelis de Graaff, geb. te De Werken op zondag 17 jan. 1858.
 2. Maria Hendrika de Graaff, geb. te De Werken op woensdag 8 febr. 1860.
 3. Elizabeth de Graaff, geb. te De Werken op dinsdag 3 dec. 1861, ovl. te De Werken op woensdag 22 april 1863.
 4. Pieter de Graaff, geb. te De Werken op donderdag 27 aug. 1863.
 5. Elizabeth Klouwertsina de Graaff, geb. te De Werken op zondag 13 nov. 1864.
 6. Hendricus Cornelis de Graaff, geb. te De Werken op zaterdag 1 dec. 1866, ovl. te De Werken op donderdag 3 nov. 1870.
 7. Hendricus Cornelis de Graaff, geb. te De Werken op maandag 24 aug. 1874, volgt Xr.
 8. Bastiaan de Graaff, geb. te De Werken op zaterdag 27 mei 1876, ovl. te De Werken op donderdag 22 aug. 1878.

IXk.

Jan de Graaf, (zn. van VIIIg), geb. te Zevenhuizen op donderdag 19 aug. 1790, ged. NH te Zevenhuizen op zondag 22 aug. 1790, bouwman, arbeider, ovl. te Moerkapelle op woensdag 8 nov. 1854, otr. te Zevenhuizen, tr. (BS) te Zevenhuizen op zondag 3 maart 1811 met Grietje Evenblij, dr. van Roelof Evenblij en Anna Kraan, ged. NG te Bleiswijk op zondag 12 sept. 1790 (DTB BL2.228) doopgetuige Meinsje de Haas, ovl. te Moerkapelle op donderdag 7 jan. 1869.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Barend de Graaff, geb. te Zevenhuizen op vrijdag 7 juni 1811.
 2. Gerrit de Graaff, geb. te Zevenhuizen op maandag 5 juli 1813, volgt Xs.
 3. Antony de Graaff, geb. te Zevenhuizen op zondag 29 jan. 1815, ovl. te Zevenhuizen op maandag 15 sept. 1817.
 4. Klaas de Graaff, geb. te Zevenhuizen op maandag 16 dec. 1816, volgt Xt.

IXl.

Jannetje de Graaf, (dr. van VIIIg), ged. te Zevenhuizen op zondag 19 aug. 1792, tr. (BS) te Zevenhuizen op donderdag 20 april 1815 met Leendert Bras, zn. van Hendrik Bras en Pietertje Kraan, geb. te Zevenhuizen op zondag 16 maart 1788, arbeider, ovl. te Zevenhuizen op zaterdag 30 sept. 1848. Dit echtpaar woonde in Zevenhuizen in huis nr. 65. Gegevens van dit gezin ontleend aan Genealogie BRAS, door Nico den Hollander, Leiden, zie GTMWB, 19e jaargang, september 1995, nummer 3, pagina 216.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Pietertje Bras, geb. te Zevenhuizen op woensdag 22 nov. 1815, ged. NG te Zevenhuizen op zondag 26 nov. 1815.
 2. Barend Bras, geb. te Zevenhuizen op dinsdag 1 april 1817.
 3. Maria Bras, geb. te Zevenhuizen op zondag 30 mei 1819, ged. NG te Zevenhuizen op zondag 6 juni 1819 doopgetuige Antje de Graaf, ovl. te Zevenhuizen op zondag 6 juni 1819.
 4. Hendrik Bras, geb. te Zevenhuizen op zondag 30 mei 1819, ovl. te Zevenhuizen op vrijdag 18 febr. 1820.
 5. Maria Bras, geb. te Zevenhuizen op dinsdag 15 mei 1821, ged. NG te Zevenhuizen op woensdag 23 mei 1821 doopgetuige Antje de Graaf.
 6. Hendrik Bras, geb. te Zevenhuizen op maandag 14 juli 1823, volgt Xu.
 7. Jasper Bras, geb. te Zevenhuizen op woensdag 16 aug. 1826, ovl. te Zevenhuizen op maandag 31 maart 1828.
 8. Jasper Bras, geb. te Zevenhuizen op vrijdag 13 maart 1829, ovl. te Zevenhuizen op vrijdag 25 dec. 1829.
 9. Pieter Bras, geb. te Zevenhuizen op woensdag 20 febr. 1833.

IXm.

Anneke de Graaf, (dr. van VIIIh), geb. te Andel op maandag 18 dec. 1809, naaister, ovl. te Andel op maandag 31 dec. 1849, tr. (BS) te Andel op zaterdag 2 april 1836 acte nr. 1 met Hendrik Jonkers, zn. van Jan Jonkers en Anneke van Andel, geb. te Andel op zaterdag 25 sept. 1802, schipper.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Antonie Jonkers, geb. te Andel op vrijdag 7 sept. 1838 20.00 uur. BS Andel acte nr. 17.
 2. Jenneke Jonkers, geb. te Andel op donderdag 9 april 1840 16.00 uur. BS Andel acte nr.15.

IXn.

Jan de Graaf, (zn. van VIIIi), geb. in 1803, winkelier, ovl. te Moerkapelle op woensdag 28 aug. 1839, tr. (BS) te Moerkapelle op vrijdag 19 jan. 1838 met Anna Kant, dr. van Zweer Kant en Willempje Dekker, ovl. te Hazerswoude.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Geertje de Graaff, geb. te Moerkapelle op zondag 23 sept. 1838, ovl. te Moerkapelle op zondag 23 sept. 1838.
 2. Teunis de Graaff, geb. te Moerkapelle op donderdag 11 juli 1839, ovl. te Moerkapelle op zondag 21 juli 1839.

IXo.

Willem de Graaff, (zn. van VIIIi), geb. te Moerkapelle op maandag 26 dec. 1814, kruidenier, koopman, ovl. te Moerkapelle op zaterdag 9 nov. 1867, tr. (BS) te Meeuwen op zaterdag 2 maart 1839 met Elizabeth de Graaff, (dr. van VIIIl), geb. te Hill op zondag 31 aug. 1817, ged. op maandag 8 sept. 1817, winkelierster, ovl. te Moerkapelle op donderdag 28 febr. 1889 (zie IXr).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Teunis de Graaff, geb. te Moerkapelle op zaterdag 19 sept. 1840, volgt Xv.
 2. Jenneke de Graaff, geb. te Moerkapelle op dinsdag 5 sept. 1843, ovl. te Meeuwen op maandag 5 april 1852.
 3. Johannes de Graaff, geb. te Moerkapelle op dinsdag 9 mei 1848, ovl. te Moerkapelle op maandag 7 febr. 1870.
 4. Jan de Graaff, geb. te Moerkapelle op dinsdag 12 nov. 1850, ovl. te Moerkapelle op vrijdag 10 jan. 1851.
 5. Jenneke de Graaff, geb. te Moerkapelle op maandag 20 maart 1854, ovl. te Moerkapelle op woensdag 19 nov. 1890, tr. (BS) te Moerkapelle op woensdag 24 juli 1878 met Jacob van Helden, zn. van Teunis van Helden en Maria Buitenhuis, geb. circa 1851, bouwknecht.
 6. Jan de Graaff, geb. te Moerkapelle op vrijdag 11 febr. 1859, winkelier, ovl. te Moerkapelle op zondag 31 jan. 1932, tr. (BS) te Moerkapelle op vrijdag 27 okt. 1893 met Cornelia van der Jagt, dr. van Martinus van der Jagt en Neeltje Bik, geb. te Hillegom circa 1853.

IXp.

Nicolaas de Graaf, (zn. van VIIIj), geb. te Eethen op zondag 20 sept. 1835, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 18 okt. 1835, bouwman, bouwknecht hij wordt ook nog vermeld als landbouwknecht, ovl. te Meeuwen op zaterdag 2 dec. 1911, tr. (BS) te Meeuwen op donderdag 13 mei 1869 met Maria van Zijderveld, dr. van Jan Hendrik van Zijderveld en Jenneke Breuze, geb. te Brakel op vrijdag 12 dec. 1834, dienstbode. Op 19 april 1871 heeft hij openbare geloofsbelijdenis afgelegd in de Hervormde Gemeente te Babyloniënbroek.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Barend Jan de Graaff, geb. te Babyloniënbroek op vrijdag 1 april 1870, volgt Xw.
 2. Jenneke de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op dinsdag 21 nov. 1871, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 18 febr. 1872 (DB nr. 29 Babyloniënbroek en Hill), ovl. te Meeuwen op dinsdag 27 febr. 1906.
 3. Cornelis de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op zondag 28 febr. 1875, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 11 april 1875 (DB nr. 29 Babyloniënbroek en Hill), arbeider, tr. (BS) te Meeuwen op woensdag 18 mei 1898 met Wilhelmina Versteeg, dr. van Ivo Dirk Versteeg en Teuntje van Oudheusden, geb. te Andel. Op 13 mei 1896 heeft hij openbare geloofsbelijdenis afgelegd in de Hervormde Gemeente te Babyloniënbroek.

IXq.

Nicolaas (Klaas) de Graaf, (zn. van VIIIk), geb. te Hill, ged. NG te Dussen-Muilkerk op maandag 24 okt. 1808, korenmolenaar/watermolenaar (1852), ovl. te Dussen op zondag 2 juni 1878, tr. (BS) te Dussen op zaterdag 10 april 1830 De gouverneur der Provincie Noord-Brabant verklaart dat hij binnen de gemeente Dussen voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij loting is ten deel gevallen het nummer 17, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verplicht. Gegeven �s-Herto-genbosch den 13e maart 1830. Bij zijn huwelijk woonde Nicolaas (Klaas) te Dussen aan de Buitenkade (Oosteinde) met Elizabeth Roubos, dr. van Govert Roubos en Meggelina Verschoor, geb. te Dussen op zondag 2 juli 1809, ovl. te Dussen op donderdag 19 febr. 1852.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Leendert de Graaf, geb. te Dussen op maandag 30 aug. 1830, ovl. te Dussen op zaterdag 24 maart 1860 BS Dussen, akte nr.18. Leendert bleef ongehuwd.
 2. Goverd de Graaf, geb. te Dussen op maandag 28 nov. 1831, CG, ovl. te Dussen op maandag 17 febr. 1896.
 3. Johanna de Graaf, geb. te Dussen op dinsdag 4 maart 1834, volgt Xx.
 4. Nicolaas de Graaf, geb. te Dussen op zondag 3 jan. 1836, CG, watermolenaar.
 5. Adriaan de Graaf, geb. te Dussen op woensdag 28 febr. 1838, molenaar, gepensioneerd commies, ovl. te Dussen op donderdag 22 febr. 1894.
 6. Mechelina de Graaf, geb. te Dussen op zaterdag 24 april 1841, volgt Xy.
 7. Job de Graaf, geb. te Emmikhoven op vrijdag 7 nov. 1845.
 8. Anna de Graaf, geb. te Dussen op zondag 30 maart 1851, ovl. te Dussen op vrijdag 25 maart 1853 BS Dussen, akte nr.13.

IXr.

Elizabeth de Graaff, tr. met Willem de Graaff (zie IXo).

IXs.

Nicolaas de Graaff, (zn. van VIIIl), geb. te Hill op vrijdag 10 sept. 1819, ged. te Babyloniënbroek op zondag 26 sept. 1819, landbouwer, ovl. te Hill op zaterdag 4 juni 1881, tr. (BS) te Meeuwen op zaterdag 5 nov. 1859 met Johanna Groeneveld, dr. van Jan Groeneveld en Apolina Koekoek, geb. te Hill circa 1821. Nicolaas de Graaff woonde ten tijde van zijn huwelijk te Haarlemmermeer.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Johannis de Graaff, geb. te Hill op zaterdag 11 jan. 1862, ovl. te Hill op zondag 12 jan. 1862.
 2. Apolina de Graaff, geb. te Hill op zaterdag 11 jan. 1862, ovl. te Hill op zondag 12 jan. 1862.
 3. zoon, levenloos, geb. te Hill op zaterdag 7 nov. 1863.

IXt.

Adriana de Graaff, (dr. van VIIIl), geb. te Hill op donderdag 27 sept. 1821, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 28 okt. 1821, dienstmeid, ovl. te Andel op donderdag 17 okt. 1850, tr. (BS) te Andel op donderdag 23 jan. 1845 met Jan Adriaanse van Andel, zn. van Adriaan van Andel en Elisabeth Spiering, geb. te Andel op donderdag 19 nov. 1801, landbouwer, ovl. te Andel op woensdag 3 jan. 1877, (Jan Adriaanse relatie (1) met Johanna Straver), (Jan Adriaanse tr. (3) met Jenneke de Graaff, (dr. van VIIIl), geb. te Hill op dinsdag 5 mei 1835, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 17 mei 1835 (zie IXy)).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jenneke van Andel, geb. te Andel op zaterdag 3 juli 1847, ovl. te Giessen op maandag 21 maart 1904, tr. (BS) te Andel op woensdag 17 jan. 1872 met Bastiaan van Eeten, zn. van Peeter van Eeten (bouwman en landeigenaar) en Wouterke van Andel, geb. te Giessen op dinsdag 20 maart 1838, landbouwer, ovl. te Giessen op zaterdag 28 aug. 1897.
 2. Adriana van Andel, geb. te Andel.

Jan Adriaanse van Andel, tr. (3) met Jenneke de Graaff (zie IXy).

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jantje Adriana van Andel, geb. te Andel op vrijdag 10 aug. 1877, ovl. op zaterdag 14 april 1962, tr. (BS) te Andel op vrijdag 2 jan. 1914 met Adriaan Nieuwenhuizen, zn. van Peter Nieuwenhuizen en Cornelia Pieterse, geb. circa 1878.

IXu.

Goverdina de Graaff, (dr. van VIIIl), geb. te Hill op dinsdag 9 sept. 1823, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 28 sept. 1823, ovl. te Andel op zaterdag 6 april 1895, tr. (BS) te Andel op vrijdag 24 sept. 1858, kerk.huw. NH met Huibert Crielaart, geb. te Andel op dinsdag 17 febr. 1824, landbouwer, (Huibert relatie (1) met Gerrigje van der Ven).

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Machiel Crielaart, geb. te Andel in 1861.

IXv.

Jan de Graaff, (zn. van VIIIl), geb. te Hill op dinsdag 19 juli 1825, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 31 juli 1825, bouwknecht, tr. (BS) te Emmikhoven op zaterdag 18 nov. 1848 met Johanna van Hofwegen, dr. van Hermanus van Hofwegen en Adriana van den Heuvel, geb. te Almkerk op dinsdag 18 mei 1819.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jenneke de Graaf, geb. te Almkerk op donderdag 8 maart 1849, ged. NH te Almkerk op zondag 15 april 1849 N.H.-doopboek nr. 3.
 2. Manus de Graaf, geb. te Hill op donderdag 11 april 1850, ged. te Babyloniënbroek op zondag 12 mei 1850.
 3. Adriana de Graaf, geb. te Hill op zaterdag 1 april 1854, ged. te Babyloniënbroek op zondag 4 juni 1854.

 IXw.

Barend de Graaff, (zn. van VIIIl), geb. te Hill op zaterdag 29 sept. 1827, ged. NH te Babyloniënbroek op dinsdag 23 okt. 1827, landbouwer, ovl. te Hill op zondag 23 nov. 1890, tr. (BS) te Andel op donderdag 8 juni 1865 met Teuntje van Vastenouw, dr. van Arend van Vastenouw (verwer) en Anna Versteeg, geb. te Andel op zondag 17 jan. 1841.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Johannes Arend de Graaff, geb. te Andel op zaterdag 17 maart 1866.
 2. Johanna Romina de Graaff, geb. te Andel op woensdag 20 maart 1867, ovl. te Hill op dinsdag 17 juni 1890.
 3. Jenneke de Graaff, geb. te Andel op zaterdag 23 jan. 1869, tr. (BS) te Meeuwen op donderdag 28 mei 1903 met Adrianus Branderhorst, zn. van Antonie Branderhorst en Heiltje Schouten, geb. te Wijk en Aalburg circa 1858.
 4. Arendje de Graaff, geb. te Andel op woensdag 28 febr. 1872, ovl. te Andel op donderdag 6 febr. 1873.
 5. Elisabeth de Graaff, geb. te Andel op woensdag 28 febr. 1872, volgt Xz.
 6. Arend de Graaff, geb. te Andel op maandag 20 juli 1874, landbouwer, ovl. te Hill op zondag 17 dec. 1899.
 7. Anna de Graaff, geb. te Babyloniënbroek op zaterdag 13 okt. 1877, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 26 mei 1878 (DB nr. 29 Babyloniënbroek en Hill), ovl. op maandag 24 febr. 1941, tr. (BS) te Meeuwen op donderdag 12 juni 1902 met Antonie Noorloos, zn. van Cornelis Noorloos en Willemijntje van Andel, geb. te Andel circa 1875, landbouwer.
 8. Nikolaas de Graaff, geb. te Babyloniënbroek op maandag 30 dec. 1878, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 6 april 1879 (DB nr. 29 Babyloniënbroek en Hill), landbouwer, ovl. te Hill op dinsdag 3 aug. 1897. Nikolaas bleef ongehuwd.
 9. Wouter de Graaff, geb. te Meeuwen op zondag 9 april 1882, volgt Xaa.
 10. Arie de Graaff.

 IXx.

Hendrik de Graaff, (zn. van VIIIl), geb. te Meeuwen op maandag 15 maart 1830, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 18 april 1830, landbouwer, vlasbouwman, ovl. te Meeuwen op vrijdag 21 febr. 1908, tr. (BS) te Andel op woensdag 23 maart 1859 met Hendrina (Gerdina) van Rijswijk, dr. van Aart van Rijswijk en Anneke van Herwijnen, geb. te Andel op dinsdag 1 febr. 1831, ovl. te Hill op vrijdag 8 april 1904, begr. waarschijnlijk te Hill op maandag 11 april 1904. Op 17 mei 1906 vindt in de zaal der terechtzittingen van het Kantongerecht Heusden de boedelscheiding en verdeling plaats van de roerende en onroerende goederen in huwelijksgemeenschap bezeten door Hendrik de Graaff en Hendrina van Rijswijk (een deel uitmakende en behorende tot de nalatenschap van de op 7 april 1904 overleden Hendrina van Rijswijk). De verdeling vindt plaats tussen Hendrik de Graaff en zijn drie in 1906 nog in leven zijnde kinderen. Christoffel de Fijter treedt op voor zijn vrouw Jenneke de Graaff, en Adriaan en Willem de Graaff treden op voor zichzelf en als curator en toeziend curator voor hun broer Johannes de Graaff. Johannes de Graaff is in 1906 32 jaar. Waarom zijn broers voor hem als curator optreden is nergens uit af te leiden.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Johanna {(Anna)(Anneke)} de Graaff , de geboorteakte vermeldt Johanna, de overlijdensakte Anna en een particuliere bron vermeldt Anneke, geb. te Hill op donderdag 20 dec. 1860, ged. NG te Meeuwen, ovl. te Hill op zaterdag 25 dec. 1875.
 2. Jenneke de Graaff, geb. te Hill op donderdag 27 febr. 1862, ged. NG te Meeuwen, ovl. te Andel op zaterdag 28 jan. 1950, begr. te Andel op woensdag 1 febr. 1950, tr. (BS) te Meeuwen op donderdag 12 juni 1902 met Christoffel de Fijter, zn. van Johannis de Fijter en Antonia van Andel, geb. te Andel circa 1872, landbouwer, ovl. op donderdag 14 jan. 1954.
 3. Johannes de Graaff, geb. te Hill op zondag 27 sept. 1863, ged. NG te Meeuwen.
 4. Aart de Graaff, geb. te Meeuwen op woensdag 17 jan. 1866, ged. NG te Meeuwen, ovl. te Meeuwen op maandag 23 nov. 1903.
 5. Adriaan de Graaff, geb. te Meeuwen op woensdag 6 maart 1867, volgt Xab.
 6. Willem de Graaff, geb. te Babyloniënbroek op dinsdag 21 febr. 1871, volgt Xac.

 IXy.

Jenneke de Graaff, tr. (1) (BS) te Andel op vrijdag 2 juli 1858 acte nr. 4 met Jan Adriaanse van Andel(zie IXt).

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jantje Adriana van Andel, geb. te Andel op vrijdag 10 aug. 1877, ovl. op zaterdag 14 april 1962, tr. met Adriaan Nieuwenhuizen (zie IXt).

Jan Adriaanse van Andel, tr. (2) met Adriana de Graaff (zie IXt).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jenneke van Andel, geb. te Andel op zaterdag 3 juli 1847, ovl. te Giessen op maandag 21 maart 1904, tr. met Bastiaan van Eeten (zie IXt).
 2. Adriana van Andel, geb. te Andel.

Jenneke de Graaff, tr. (2) (BS) te Andel op donderdag 16 maart 1882 acte nr. 1 met Huibert van Waardhuizen, zn. van Jan van Waardhuizen en Anneke van Andel, geb. te Andel op dinsdag 29 dec. 1818, landbouwer, (Huibert relatie (1) met Nezia Baaijen.).

Uit dit huwelijk geen kinderen.

IXz.

Nicolaas de Graaf, (zn. van VIIIm), geb. te Babyloniënbroek op zondag 10 juni 1821, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 1 juli 1821, bouwman, landbouwer, arbeider, boerenknecht, ovl. op woensdag 8 mei 1867, tr. te Meeuwen op donderdag 1 mei 1851 met Anna van Helden, dr. van Maarten Gerritszn van Helden (vlasboer, bouwman) en Cornelia van Wijk, geb. te Almkerk op woensdag 14 febr. 1827, NH, ovl. te Dussen op dinsdag 21 juni 1870. Omdat de kinderen van Nicolaas de Graaf en Anna van Helden op verschillende plaatsen zijn geboren, mogen we er van uitgaan dat Nicolaas een “rondreizende arbeider” was. Toen Nicolaas op 8 mei 1867 overleed, werd een maand later zijn dochter Jacomina Klazina geboren. Na het overlijden van haar man Nicolaas en de geboorte van haar dochter Jacomine Klazina vertrekt Anna van Helden met het merendeel van haar kinderen op 29 juni 1867 van Sleeuwijk naar Almkerk. Diezelfde dag, 29 juli, gaat haar zoon Leendert naar Babyloniënbroek. Hier wordt hij opgenomen in het gezin van zijn opa Samu�l de Graaff en oma Lena van Vugt.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Cornelia de Graaf, geb. te Almkerk op woensdag 23 juni 1852, ged. NH te Almkerk op zondag 18 juli 1852.
 2. Barend de Graaff, geb. te Waddinxveen op dinsdag 4 okt. 1853, volgt Xad.
 3. Maarten de Graaf, geb. te Meeuwen op zondag 17 dec. 1854 Burgerlijke S Meeuwen acte nr. 21.
 4. Lena de Graaf, geb. te Sleeuwijk op zaterdag 20 sept. 1856, ovl. te Sleeuwijk op donderdag 13 aug. 1857.
 5. Samu�l de Graaf, geb. te Sleeuwijk op donderdag 20 mei 1858, tr. op woensdag 30 nov. 1898 met Cornelia Johanna van Vliet, geb. te Krimpen aan de Lek circa 1867, (Cornelia Johanna tr. (1) waarschijnlijk te Krimpen aan de Lek op vrijdag 28 dec. 1888 met Louwrens Oudenaarde). Op 3 juli 1875 vertrekt Samu�l de Graaff (hij is dan 17 jaar) naar Meeuwen (bev.reg. Meeuwen 2 dec. 1869). Voordien woonde hij in Rijswijk. Op 10 mei 1876 vertrekt hij op 18-jarige leeftijd naar Moordrecht.
 6. Leendert de Graaf, geb. te Sleeuwijk op donderdag 13 sept. 1860, landbouwer, tr. op vrijdag 22 juni 1888 met Cornelia van den Heuvel, geb. te Almkerk. Als in 1867 Leenderts vader Nicolaas de Graaf overlijdt, blijft moeder Anna met een grote kinderschaar achter. Leendert wordt naar opa Samu�l de Graaf en oma Lena van Vugt gebracht. Daar blijft hij tot 22 juni 1875, want dan gaat hij naar Drongelen. Op 30 mei 1879 staat Leendert ingeschreven in Babyloniënbroek/Meeuwen. In 1880 woont hij bij tante Adriana de Graaff (geb. 9 april 1825 inBabyloniënbroek en Jasper Arnoldus van Turnhout (geb. 8 maart 1825 in Dussen). Op 20-jarige leeftijd vertrekt Leendert naar Rijnsburg op 18 juni 1881.
 7. Helena de Graaf, geb. te Sleeuwijk op zaterdag 27 sept. 1862, ovl. te Delft op donderdag 31 okt. 1940.
 8. Jacobus de Graaf, geb. te Sleeuwijk op zaterdag 30 jan. 1864.
 9. Agnesia de Graaf, geb. te Sleeuwijk op maandag 8 mei 1865, ovl. te Sleeuwijk op maandag 12 juni 1865.
 10. Jacomina Klazina de Graaf, geb. te Sleeuwijk op donderdag 10 jan. 1867.

IXaa.

Adriana de Graaf, (dr. van VIIIm), geb. te Babyloniënbroek op zaterdag 9 april 1825, ged. te Babyloniënbroek op donderdag 14 april 1825, tr. te Meeuwen op donderdag 21 okt. 1847 met Jasper Arnoldus van Turnhout, zn. van Adriaan van Turnhout en Johanna Spies, geb. te Dussen in 1825, arbeider, ovl. te Meeuwen op zondag 10 maart 1878 BS Meeuwen acte nr. 6.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Anezia Barendina van Turnhout, geb. te Meeuwen op zondag 22 aug. 1852, tr. (BS) te Meeuwen op vrijdag 18 juni 1875 met Teunis Smits, zn. van Anthonie Smits (vlasboer) en Goverdina van Andel, geb. te Andel op zaterdag 5 sept. 1846, landbouwer.

IXab.

Diederik de Graaf, (zn. van VIIIm), geb. te Babyloniënbroek op dinsdag 6 jan. 1829, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 8 febr. 1829, landbouwer, tr. (1) (BS) te Andel op donderdag 5 mei 1859 met Hendrina Elisabeth Baks, dr. van Aart Baks en Cornelia van Andel, geb. te Andel op woensdag 7 dec. 1831, ovl. te Meeuwen op dinsdag 29 april 1873 BS Meeuwen acte nr. 7, (Hendrina Elisabeth relatie (1) met Huijbert van Vugt). Op 29 februari 1860 wordt door de Hervormde Gemeente te Babyloniënbroek en Hill voor Diederik de Graaf Szn, kerkelijke attestatie afgegeven naar Andel. Archiefstuk nr. 13.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Arie Cornelis de Graaf, geb. te Andel op zondag 17 febr. 1861, ovl. te Andel op vrijdag 21 juni 1861.
 2. Arie Cornelis de Graaf, geb. te Andel op dinsdag 18 nov. 1862, ovl. te Andel op zaterdag 27 dec. 1862.
 3. dochter, levenloos, geb. te Babyloniënbroek op woensdag 26 april 1865.
 4. Diederick de Graaf, geb. te Meeuwen op zondag 2 mei 1869, volgt Xae.
 5. Cornelis de Graaff, geb. te Babyloniënbroek op woensdag 10 mei 1871, volgt Xaf.
 6. zoon, levenloos, geb. te Babyloniënbroek op dinsdag 22 april 1873.

Diederik de Graaf, tr. (2) (BS) te Meeuwen op vrijdag 20 maart 1874 met Jannigje Vink, dr. van Cornelis Vink en Willemina Groeneveld, geb. te Woudrichem op woensdag 13 aug. 1834, (Jannigje tr. (1) met Belianus de Graaf, (zn. van VIIIm), geb. te Babyloniënbroek op zaterdag 24 dec. 1836, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 22 jan. 1837 (zie IXac)). Op 19 of 20 maart 1862 is hij na voorafgaand onderzoek tot lidmaat van de Hervormde Gemeente te Babyloniënbroek aangenomen en op 23 maart daaropvolgend kerkelijk bevestigd. Hij vertrekt op 12 juli 1864 met attestatie naar Oldenzaal.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Willemina de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op zondag 2 april 1876, volgt Xag.

IXac.

Belianus de Graaf, otr. te Meeuwen op vrijdag 1 nov. 1872, tr. (BS) te Meeuwen op dinsdag 19 nov. 1872 met Jannigje Vink (zie IXab).

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Jannigje Vink, tr. (2) met Diederik de Graaf (zie IXab).

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Willemina de Graaf, geb. te Babyloniënbroek op zondag 2 april 1876, tr. (BS) te Gorinchem op woensdag 12 maart 1902 met Marinus van Gameren, zn. van Cornelis van Gameren en Margatha Smiesing, geb. te Gorinchem op zaterdag 20 okt. 1877, schipper, woonde op een Rijnaak met thuishaven Gorinchem. Op 29 december 1916 verhuisd naar Rotterdam, zonder nader adres, waarschijnlijk alleen als thuishaven. Na 28 december 1943 caf�houder in caf� “Het Veerhuis” te Gorinchem, na 7 april 1959 vertrekt hij naar Maasbracht en wordt dan vermeld als reder, (Marinus tr. (2) (BS) waarschijnlijk te Gorinchem op donderdag 12 aug. 1943 met Engelina den Tek).

IXad.

Nicolaas de Graaf, (zn. van VIIIo), geb. te Woudrichem op zaterdag 29 sept. 1821, arbeider, watermolenaar, ovl. te Almkerk op dinsdag 27 aug. 1907, tr. (BS) te Emmikhoven op vrijdag 11 april 1851 met Aartje van Vuuren, dr. van Willem van Vuuren en Eva Bax, geb. te Uitwijk op zaterdag 28 febr. 1829, ovl. te Andel op zaterdag 26 juli 1919. Nicolaas de Graaf en Aartje van Vuren woonden in de Duyl (Almkerk).

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Wilhelmina de Graaf, geb. te Almkerk-Emmikhoven op vrijdag 4 juli 1851, ged. NH te Almkerk op zondag 20 mei 1855, dienstbode, tr. (BS) te Eethen op vrijdag 4 aug. 1882 met Adriaan Bax, zn. van Jan Bax en Alieda Lankhaar, geb. te Babyloniënbroek op donderdag 19 sept. 1850, bouwknecht.
 2. Jan de Graaff, geb. te Almkerk op vrijdag 4 febr. 1853, volgt Xah.
 3. Gerrit de Graaf, geb. te Almkerk op zaterdag 28 juli 1855, ged. NH te Almkerk op zondag 9 sept. 1855. Hij bleef vrijgezel en woonde samen met zijn zuster Adriana (Jaantje).
 4. Dingena (Dina) de Graaf, geb. te Almkerk op maandag 23 nov. 1857, ged. NH te Almkerk op zondag 7 febr. 1858, relatie met Smits, geb. te Werkendam.
 5. Leendert de Graaf, geb. te Emmikhoven op maandag 2 jan. 1860, ged. NH te Almkerk op zondag 19 febr. 1860, molenaar in de Duyl, ovl. te Bergen op Zoom (nb) op maandag 22 okt. 1928, begr. begraven op “Vrederust” te Bergen op Zoom. Hij bleef vrijgezel.
 6. Eva de Graaf, geb. te Almkerk op woensdag 23 sept. 1863, ged. NH te Almkerk op zondag 22 nov. 1863, relatie met Nicolaas Klijn.
 7. Johannes de Graaf, geb. te Almkerk op donderdag 9 juli 1868, ged. NH te Almkerk op zondag 30 aug. 1868, conducteur, ovl. te Heusden op zondag 16 okt. 1898 , hij is verdronken.
 8. Adriana (Jaantje) de Graaf, geb. te Almkerk op zondag 4 juni 1871, ged. NH te Almkerk op zondag 6 aug. 1871. Zij bleef ongehuwd en woonde samen met haar broer Gerrit.

IXae.

Willem de Graaf, (zn. van VIIIo), geb. te Babyloniënbroek op zondag 5 nov. 1826, ged. NH te Babyloniënbroek op zondag 26 nov. 1826, arbeider, watermolenaar, ovl. te Almkerk op dinsdag 5 jan. 1909, tr. (BS) te Emmikhoven op zaterdag 7 mei 1859 met Adriana van Tilborg, dr. van Willem van Tilborg en Hendrina van Vuuren, geb. te Rijswijk op vrijdag 3 mei 1839, dienstbode, ovl. te Almkerk op woensdag 9 febr. 1910. De trouwakte vermeldt duidelijk 5 november 1826 als geboortedatum van Willem de Graaf. Merkwaardig is dan dat op 20 december 1827 nog een Willem geboren is. Over het algemeen is de eerste dan overleden of het is een duidelijke vernoeming van een der grootouders, het ��n noch het andere is hier het geval. Hij was molenaar op de 8-kant molen in de Duyl. Hij werd ontslagen omdat hij weigerde te malen toen zijn vrouw naar de Geref. Kerk te Nieuwendijk was en hij op de kinderen moest passen. Zij behoorde tot de Afgescheidenen en kwam uit Giessen.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Willem de Graaf, geb. te Emmikhoven op dinsdag 26 febr. 1861, volgt Xai.
 2. Jan de Graaf, geb. te Emmikhoven op maandag 28 juli 1862, ovl. te Almkerk op dinsdag 19 nov. 1867.
 3. Dingena de Graaf, geb. te Almkerk op zaterdag 8 dec. 1866, ged. NH te Almkerk op zondag 24 febr. 1867, tr. (BS) te Almkerk op vrijdag 20 nov. 1885 met Arie Kant, zn. van Gerrit Kant en Jenneke van Lier, geb. te Almkerk op zaterdag 14 mei 1859, arbeider.
 4. Jan de Graaf, geb. te Almkerk op donderdag 9 juli 1868, volgt Xaj.
 5. Hendrik de Graaf, geb. te Almkerk op woensdag 10 aug. 1870, ovl. te Almkerk op donderdag 1 sept. 1870.
 6. Hendrika de Graaf, geb. te Almkerk op zaterdag 8 juli 1871, ged. NH te Almkerk op zondag 17 sept. 1871, ovl. te Almkerk op maandag 4 nov. 1872.
 7. Hendrika de Graaf, geb. te Almkerk op zaterdag 14 juni 1873, ged. NH te Almkerk op zondag 7 sept. 1873, tr. (1) (BS) te Almkerk op donderdag 17 maart 1898 met Willem Straver, zn. van Jan Straver en Aagje van den Heuvel, geb. te Almkerk circa 1872, timmerman, ovl. circa 1899, relatie (2) met Govert van Rijswijk, relatie (3) met Bastiaan Vos.
 8. Lena de Graaf, geb. te Almkerk op maandag 8 nov. 1875, ged. te Almkerk op zondag 5 maart 1876, tr. (BS) te Almkerk op vrijdag 5 juni 1896 met Bastiaan Kolijn, zn. van Arie Kolijn en Berbera van Breugel, geb. te De Werken en Sleeuwijk circa 1871, arbeider.
 9. Adriaan de Graaf, geb. te Almkerk op woensdag 17 juli 1878, volgt Xak.
 10. Nicolaas (Klaas) de Graaf, geb. te Almkerk op zaterdag 31 juli 1880, volgt Xal.

IXaf.

Meintje de Graaf, (dr. van VIIIo), geb. te Almkerk op zondag 9 maart 1828, ged. NH te Almkerk op zondag 23 maart 1828, ovl. te Almkerk op donderdag 11 jan. 1900 BS Almkerk, akte nr. 1 (getuige: Pieter Schoenmaker, arbeider, 30 jaar), relatie met Hendrik van de Koppel, zn. van Urias van de Koppel en Adriana Kooijman, ovl. te Almkerk op zaterdag 15 juni 1895 BS Almkerk, akte nr 40 (getuige: Adriaan Lagrouw, arbeider, 37 jaar).

Uit deze relatie 1 kind:

 1. Johanna Adriana van de Koppel, geb. op maandag 8 aug. 1864, ged. NH te Almkerk op woensdag 28 sept. 1864 (DB Almkerk 1826-1930).

IXag.

Jenneke de Graaf, (dr. van VIIIo), geb. te Almkerk op zondag 21 nov. 1830, ged. NH te Almkerk op zondag 26 dec. 1830, tr. (BS) te Emmikhoven op vrijdag 5 mei 1854 met Willem de Graaf, (zn. van VIIIv), geb. te Emmikhoven op maandag 31 okt. 1825 (zie IXas).

IXah.

Dingena de Graaf, (dr. van VIIIo), geb. te Almkerk op dinsdag 9 aug. 1836, ged. NH te Almkerk op zondag 11 sept. 1836, tr. (BS) te Emmikhoven op vrijdag 3 juni 1864 met Arie van der Stelt, zn. van Cornelis van der Stelt en Johanna de Bok, geb. te Almkerk op woensdag 4 jan. 1826, arbeider.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Cornelia Johanna van der Stelt, geb. op zaterdag 8 juni 1867, ged. NH te Almkerk op zondag 8 sept. 1867 (DB Almkerk 1826-1930).
 2. Cornelia Johanna Barendina van der Stelt, geb. te Almkerk op vrijdag 6 mei 1870, volgtXam.
 3. Jan van der Stelt, geb. op woensdag 9 april 1873, ged. NH te Almkerk op zondag 25 mei 1873.
 4. Cornelis van der Stelt, geb. op donderdag 25 nov. 1875, ged. NH te Almkerk op zondag 16 jan. 1876 (DB Almkerk 1826-1930).

IXai.

Nicolaas de Graaf, (zn. van VIIIp), geb. te Hill op vrijdag 7 aug. 1829, ged. NH te Babyloniënbroek op vrijdag 18 sept. 1829, ovl. te Haarlemmermeer op vrijdag 14 febr. 1890, tr. te Nederhemert op donderdag 22 april 1858 akte nr. 3 met Aartje van Ooijen, dr. van Teunis van Ooijen en Elizabeth Struijk, geb. te Nederhemert op vrijdag 5 april 1833. Na het overlijden van haar echtgenoot Nicolaas de Graaf vertrekt zij op 1 maart 1894 naar Leimuiden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Alida Maria de Graaff, geb. te Poederoijen op donderdag 15 mei 1862, ovl. te Zuilichem op maandag 5 aug. 1895, tr. te Nederhemert (ge) op vrijdag 27 maart 1885 BS Nederhemert akte nr. 2 met Dirk van Thuijl, zn. van Jelis Theunisse van Thuijl en Elizabeth D, geb. te Wijk op donderdag 12 dec. 1839.
 2. Johanna Catharina de Graaff, geb. te Poederoijen op vrijdag 9 jan. 1874, volgt Xan.

IXaj.

Bastiaan de Graaf, (zn. van VIIIp), geb. te Poederoijen op maandag 13 juni 1842, tr. met Barbera Muilwijk.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Alida de Graaf, geb. op zaterdag 15 maart 1873, volgt Xao.
 2. Gerrit de Graaf, geb. in 1874, tr. (BS) waarschijnlijk te Dalem op vrijdag 11 okt. 1895 met Welink Everdina, geb. te Dalem in 1872.

IXak.

Teunis de Graaf, (zn. van VIIIq), geb. te Almkerk-Uitwijk op woensdag 8 sept. 1819, watermolenaar, ovl. te Almkerk op maandag 14 aug. 1882, tr. (1) op donderdag 12 mei 1853 met Eliana Elshout, dr. van Jan Elshout en Jacoba Heystek, geb. te Giessen circa 1830, ovl. te Almkerk op zondag 15 juli 1855.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Barend de Graaf, geb. te Almkerk op woensdag 10 jan. 1855, ovl. te Almkerk op dinsdag 13 febr. 1855.

Teunis de Graaf, tr. (2) met Janneke (Jannigje) Versteeg, dr. van Cornelis Versteeg en Eva van Steenhoven, geb. te Heesbeen circa 1839.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Barend de Graaf, geb. te Almkerk op zondag 25 dec. 1859.
 2. Cornelis de Graaf, geb. te Almkerk op vrijdag 5 febr. 1864, ovl. te Almkerk op dinsdag 29 maart 1864.
 3. Eva de Graaf, geb. te Almkerk op zondag 18 aug. 1872, ged. NH te Almkerk op zondag 26 jan. 1873 (DB Almkerk 1826-1930).

IXal.

Teunis de Graaff, (zn. van VIIIr), geb. te Werkendam op vrijdag 8 dec. 1826, arbeider (1826), ovl. te Mijdrecht op zaterdag 12 dec. 1857, otr. te Werkendam, tr. (BS) te Werkendam op zaterdag 6 nov. 1847 met Gerritje van Noorloos, dr. van Wouter Noorloos en Anna Ippel, geb. te Almkerk op zondag 7 okt. 1827, herbergierster (1873), ovl. te Nieuwer-Amstel op maandag 3 febr. 1890.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Woutrina Pietronella de Graaff, geb. te Werkendam op dinsdag 8 aug. 1848 akte 21, ovl. te Werkendam op woensdag 10 okt. 1849 akte 37, begr. te Werkendam.
 2. Woutrina Pieternella de Graaff, geb. te Werkendam op vrijdag 13 sept. 1850 akte 49.
 3. Wouter de Graaff, geb. te Mijdrecht op vrijdag 29 okt. 1852, volgt Xap.
 4. Adrianus Hendrikus de Graaff, geb. te Mijdrecht op vrijdag 29 juni 1855, volgt Xaq.
 5. Anna de Graaff, geb. te Mijdrecht op maandag 13 juli 1857, ovl. te Mijdrecht op donderdag 18 maart 1858 akte 57.

IXam.

Teuntje de Graaff, (dr. van VIIIu), geb. te Emmikhoven op donderdag 28 dec. 1837, ged. NH te Almkerk op zondag 11 febr. 1838 (DB Almkerk 1826- 1930), tr. te Almkerk circa 1863 met Markus Bras, zn. van Leendert Bras en Sijke van Drunen, geb. te Almkerk op donderdag 14 aug. 1834, arbeider.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Bastiana Bras, geb. op donderdag 5 mei 1864, ged. NH te Almkerk op zondag 26 juni 1864 (DB Almkerk 1826-1930).
 2. Helena Bras, geb. op woensdag 15 nov. 1865, ged. NH te Almkerk op zondag 7 jan. 1866 (DB Almkerk 1826-1930).
 3. Sijke Bras, geb. op donderdag 31 aug. 1871, ged. NH te Almkerk op zondag 5 nov. 1871 (DB Almkerk 1826-1930).
 4. Jan Bras, geb. op dinsdag 4 aug. 1874, ged. NH te Almkerk op zondag 25 okt. 1874 (DB Almkerk 1826-1930).
 5. Leendert Bras, geb. op maandag 16 april 1877, ged. NH te Almkerk op zondag 8 juli 1877 (DB Almkerk 1826-1930).
 6. Sijke Bras, geb. op maandag 8 maart 1880, ged. NH te Almkerk op zondag 6 juni 1880 (DB Almkerk 1826-1930).

IXan.

Teunis de Graaf, (zn. van VIIIu), geb. te Emmikhoven op zondag 30 maart 1845, ged. NH te Almkerk op zondag 1 juni 1845 (DB Almkerk 1826-1930), watermolenaar, arbeider, tr. (BS) te Almkerk-Uitwijk op zaterdag 10 juli 1869 met Pietronella van der Stelt, dr. van Gijsbert van der Stelt en Cornelia Braun, geb. te Almkerk op vrijdag 23 juli 1852.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Cornelia de Graaf, geb. te Almkerk op vrijdag 29 april 1870, ged. NH te Almkerk op zondag 19 juni 1870 (DB Almkerk 1826-1930), ovl. te Almkerk op vrijdag 28 juli 1871.
 2. Cornelia de Graaf, geb. te Almkerk op woensdag 11 sept. 1872, ged. NH te Almkerk op zondag 27 okt. 1872 (DB Almkerk 1826-1930), tr. (BS) te Almkerk op vrijdag 27 maart 1891 met Huibert Dirk Boll, zn. van Huibert Boll en Hendrika Genet, geb. te Emmikhoven circa 1866, klompenmaker.
 3. Jan de Graaf, geb. te Almkerk op maandag 17 mei 1875, ged. NH te Almkerk op zondag 27 juni 1875 (DB Almkerk 1826-1930).
 4. Gijsje de Graaf, geb. te Almkerk op donderdag 27 dec. 1877, ged. NH te Almkerk op zondag 17 maart 1878 (DB Almkerk 1826-1930), tr. (1) (BS) te Almkerk op zaterdag 3 juli 1897 met Barend van Herwijnen, zn. van Govert van Herwijnen en Antje Biesheuvel, geb. te Almkerk circa 1873, arbeider, tr. (2) (BS) te Almkerk op donderdag 4 dec. 1902 met Bastiaan de Man, zn. van Peter (Hendrik) de Man en Elizabeth van Sinttruijen, geb. te Woudrichem circa 1876, arbeider.
 5. Bastiaan de Graaf, geb. te Almkerk op woensdag 25 aug. 1880, ged. NH te Almkerk op zondag 5 juni 1881 (DB Almkerk 1826-1930).
 6. Metje de Graaf, geb. te Almkerk op zondag 11 febr. 1883, ged. NH te Almkerk op zondag 14 okt. 1883 (DB Almkerk 1826-1930), ovl. te Almkerk op dinsdag 26 febr. 1884.
 7. Metta de Graaf, geb. te Almkerk op zaterdag 6 maart 1886, ged. NH te Almkerk op zondag 4 sept. 1887 (DB Almkerk 1826-1930).
 8. Klaas de Graaf, geb. te Almkerk op donderdag 12 juni 1890, ged. NH te Almkerk op zondag 9 aug. 1891 (DB Almkerk 1826-1930).

IXao.

Sijke de Graaf, (dr. van VIIIu), geb. te Emmikhoven op maandag 28 juni 1847, ged. NH te Almkerk op zondag 25 juli 1847 (DB Almkerk 1826-1930), tr. (BS) te Almkerk op dinsdag 12 febr. 1867 met Cornelis Snoek, zn. van Antonie Leendert Snoek en Jannigje Verhagen, geb. te Sleeuwijk op maandag 24 maart 1845, schipper.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Antonie Leendert Snoek, geb. op donderdag 21 maart 1867, ged. NH te Almkerk op zondag 12 mei 1867 (DB Almkerk 1826-1930).

IXap.

Christina (Stijntje) de Graaf, (dr. van VIIIv), geb. te Dussen op woensdag 19 okt. 1814, tr. (BS) te Emmikhoven op zaterdag 9 febr. 1839 met Eymert de Pender, zn. van Jan de Pender en Aaltje Verhoeven, geb. te Emmikhoven op woensdag 22 aug. 1810, bouwknecht.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Arie de Pender, geb. te Almkerk op maandag 29 juli 1839, ged. te Almkerk op zondag 8 sept. 1839 N.H. Doopboek Almkerk 1826-1930.

IXaq.

Adrianus (Adriaan) de Graaf, (zn. van VIIIv), geb. te Dussen op donderdag 6 febr. 1817, arbeider, werkman, ovl. te Almkerk op dinsdag 30 april 1895, tr. (BS) te Almkerk op zaterdag 24 april 1841 (Abraham Walraven, 57 jaar, bakker, wonende te Emmikhoven; Jan Gijsbert ??, 50 jaar, wonende te Emmikhoven; Zeger Middelkoop, ontvanger, wonende te Almkerk. Geen der getuigen waren bloedverwanten) met Maaike (Maaijke) van Heukelum, dr. van Willem van Heukelum (arbeider) en Heyltje van Breugel, geb. te Almkerk op donderdag 2 jan. 1817, arbeidster, ovl. te Almkerk op zondag 21 juli 1901.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Huibertje de Graaf, geb. te Emmikhoven op dinsdag 29 nov. 1842, volgt Xar.
 2. Joost de Graaf, geb. te Emmikhoven op vrijdag 14 maart 1845, volgt Xas.
 3. Willem Hendrik de Graaf, geb. te Emmikhoven op dinsdag 21 aug. 1849, volgt Xat.
 4. Gerrit de Graaf, geb. te Almkerk op zondag 28 sept. 1851, ged. NH te Almkerk op zondag 2 nov. 1851 N.H. Doopboek Almkerk 1826-1930.

IXar.

Petrus (Peter) de Graaf, (zn. van VIIIv), geb. te Dussen op vrijdag 11 juni 1819, arbeider, tr. (BS) te Almkerk op zaterdag 17 april 1847 met Suzanna van Mastrigt, dr. van Gerrit van Maastrigt en Barendina (Bartina) van der Kolk, geb. te Meeuwen op donderdag 23 okt. 1817, naaister.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Joost de Graaf, geb. te Almkerk op vrijdag 21 jan. 1848, ged. NH te Almkerk op zondag 5 maart 1848 N.H. Doopboek Almkerk 1826-1930.
 2. Geerdina de Graaf, geb. te Almkerk op dinsdag 30 okt. 1849, ged. NH te Almkerk op zondag 18 nov. 1849 N.H. Doopboek Almkerk 1826-1930.
 3. Huibert de Graaf, geb. te Almkerk op donderdag 9 okt. 1851, ged. NH te Almkerk op zondag 2 nov. 1851 N.H. Doopboek Almkerk 1826-1930.
 4. Gerrit de Graaf, geb. te Almkerk op maandag 1 mei 1854, ged. NH te Almkerk op zondag 28 mei 1854 N.H. Doopboek Almkerk 1826-1930, ovl. te Emmikhoven op woensdag 20 sept. 1854.

IXas.

Willem de Graaf, tr. met Jenneke de Graaf (zie IXag).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Joost de Graaf, geb. te Almkerk op zondag 28 jan. 1855, ged. NH de ouders waren geen lidmaten, doopgetuige is Adriaan de Graaf, broer van de vader te Almkerk op zondag 1 april 1855 N.H.-doopboek nr. 3, ovl. te Almkerk op maandag 15 nov. 1858.
 2. Jan de Graaf, geb. te Almkerk op zondag 26 juli 1857 N.H.-doopboek nr. 3.
 3. Joost de Graaf, geb. te Almkerk op woensdag 21 sept. 1859, ged. NH te Almkerk op zondag 18 dec. 1859 N.H. doopboek nr. 3.

IXat.

Jan de Graaf, (zn. van VIIIw), geb. te Almkerk op zondag 20 juli 1817, arbeider, ovl. te Bergschenhoek op vrijdag 2 juni 1882 Burg. Stand Moerkapelle: extract uit overlijdensregister Bergschenhoek, tr. (BS) te Emmikhoven op donderdag 2 nov. 1848 met Jacoba Pellecaan, dr. van Jan Bastiaansz Pellecaan en Jacoba van Wijk, geb. te Emmikhoven op dinsdag 10 juli 1821.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jan de Graaf, geb. te Almkerk op donderdag 12 juli 1849.
 2. Jacoba de Graaf, geb. te Almkerk op woensdag 20 nov. 1850, volgt Xau.
 3. Hendricus de Graaf, geb. te Moerkapelle circa 1858, ovl. te Moerkapelle op dinsdag 6 juni 1871.

IXau.

Peter de Graaf, (zn. van VIIIw), geb. te Almkerk op zaterdag 26 aug. 1826, ged. NH te Almkerk op zondag 3 sept. 1826 N.H. Doopboek Almkerk 1826-1930, tr. (BS) te Emmikhoven en Waardhuizen op zaterdag 12 april 1856 met Johanna van Noorloos, dr. van Willem van Noorloos en Magdalena van der Mooren, geb. te Andel op dinsdag 13 jan. 1829, dienstbode.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Jannigje de Graaf, geb. te Almkerk op zondag 18 mei 1856, ged. NH te Almkerk op zondag 6 juli 1856 N.H. Doopboek Almkerk 1826-1930, tr. (BS) te Almkerk op vrijdag 19 juni 1891 met Johannes Branderhorst, geb. te De Werken en Sleeuwijk in 1850, arbeider, (Johannes tr. (1) met Johanna Maria de Horn).
 2. Willem de Graaf, geb. te Almkerk op woensdag 22 april 1857, ged. NH te Almkerk op zondag 7 juni 1857 N.H. Doopboek Almkerk 1826-1930.
 3. Jan de Graaf, geb. te Almkerk op zaterdag 16 okt. 1858, volgt Xav.
 4. Leendert de Graaf, geb. te Almkerk op zaterdag 14 april 1860, ovl. te Almkerk op zaterdag 12 jan. 1861.
 5. Leendert de Graaf, geb. te Almkerk op zaterdag 19 april 1862.
 6. Dirkje de Graaf, geb. te Almkerk op vrijdag 20 mei 1864, volgt Xaw.
 7. Lena de Graaf, geb. te Almkerk op woensdag 25 okt. 1865.
 8. Johanna de Graaf, geb. te Almkerk op vrijdag 6 aug. 1869.
 9. Petronella de Graaf, geb. te Almkerk op vrijdag 11 nov. 1870, ovl. te Almkerk op maandag 11 sept. 1871.
 10. Pietronella de Graaf, geb. te Almkerk op donderdag 13 juni 1872.