Wat behelst onze stichting?

Arie  de Graaff, gedurende geruime tijd voorzitter van de stichting,  heeft bijna een mensenleven lang genealogisch onderzoek verricht en heeft een schat aan waardevolle gegevens verzameld.

Eind 1998 heeft hij, samen met een aantal andere mensen, een familievereniging opgericht, die later is omgezet in een stichting. Mede door de totstandkoming van deze stichting wil hij ervoor zorgdragen dat al deze gegevens voor het nageslacht bewaard blijven en niet door één of andere oorzaak later verloren zullen gaan.

Medio 2004 is de genealogische informatie die tot dan toe bekend was, gepubliceerd in het boek “400 jaar Graven”

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter: Ad de Graaf
Secretaris: Nico de Graaff
Penningmeester: Marlijn Dekker-de Graaff
Leden: Adrie Kuijpers-de Graaf, Maaike van Herwijnen-de Graaff
Genealogie: Kees de Graaff
Beheer website: Maaike van Herwijnen-de Graaff

Functie Naam
Voorzitter
Ad de Graaf
Secretaris
Nico de Graaff

Ad de Graaf

Voorzitter

Nico de Graaff

Secretaris

Marlijn Dekker-de Graaff

Penningmeester

Adrie Kuijpers-de Graaf

Alg. Bestuurslid

maaike van Herwijnen

Alg. Bestuurslid