GENERATIE I
I.         Bastiaan de Graaff, geb. circa 1550, relatie met NN.
Uit deze  relatie 1 kind:
1.         Arien (Adriaen) Bastiaensz de Graaff, geb. circa 1575, volgt  II.

GENERATIE II
II.         Arien (Adriaen) Bastiaensz de Graaff, (zn. van I), geb. circa 1575, relatie met  NN.
Uit deze relatie 1 kind:
1.        Jan Ariensz (Adriaensz) Bastiaanszn de Graaff, geb. voor 1615, volgt III.
GENERATIE III

III
Jan Ariensz (Adriaensz)  Bastiaanszn de Graaff, (zn. van II), geb. voor 1615,  schepen-heemraad in Dussen-Muijlkerk. In ieder geval van 1660 tot 1677.  In streekarchief Heusden (in doos 1 t/m 4) wordt hij als zodanig genoemd,  otr. (1) te Babyloniënbroek op zaterdag 20 mrt. 1627, tr. NG te  Babyloniënbroek op zondag 25 april 1627 met Neeltken Jans, ovl. voor dinsdag 31 mei  1639.
 

Hij was schepen-heemraad in Dussen-Muijlkerk. In ieder geval van 1660  tot 1677. In een akte van het RA Dussen-Muijlkerck, gedateerd 12 januari  1640 wordt genoemd: Jan Adriaensen de Graeff contra Thonis Peters Spoel.  Het gaat over een geldbedrag. Tevens wordt vermeld dat hij een broer  heeft, echter zonder naam. In die akte moet Jan minstens meerderjarig  zijn (25 jaar) dus moet hij voor 1615 geboren zijn. In 1654 had hij een  schuld van 840 gulden aan Johan Crielaerts te Geertruidenberg (zie Dussen R13, dd 5 febr. 1654). In 1656  en 1657 was hij heemraad te Dussen. Dussen R12, fol.76v-77, 31.5.1639.  Compareerde Jan Adriaensen de Graeff, als vader en voogd over zijn  onmondige kinderen, verwekt bij zaliger Neeltje Jansen, en Jan Jansen  als bloedvoogd over de kinderen genoemd: Adriaen, Anneke, Thonis en Jan.  De kinderen krijgen te zijner tijd een geldbedrag. De vader draagt zorg  voor hun onderhoud, etc.
(Noot: Jan Jansen is waarschijnlijk de broer van Neeltje Jansen).
Hij krijgt zijn drie proclamaties om te trouwen met Neeltken Jans. Hij  is jongeman van Dussen, zij is jongedochter van Almkerk.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. A(d)ri(a)en Jansse de Graeff,  geb. tussen 1628 en 1639, volgt IVa.
 2. Anneke de Graaff, geb. tussen 1628 en 1639, volgt  IVb.
 3. Theunis Jansz de Graeff, geb. te Dussen tussen 1628 en  1639, volgt IVc.
 4. Jan de Graeff, geb. tussen 1628 en 1639.

Jan Ariensz (Adriaensz) Bastiaanszn  de Graaff, tr. (2) met Adriaentje Claessens.

Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Claes Jansz de Graaff,  ged. te Dussen op zondag 25 jan. 1660, volgt IVd.

GENERATIE IV

IVa.
A(d)ri(a)en Jansse de Graeff, (zn. van III),  geb. tussen 1628 en 1639, tr. met Anneken Oliefiersen Oliphant, dr. van Olifier Prs  Oliphant en Neeltje Aertsdogter, geb. tussen 1630 en 1640.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Sijmen de Graeff, geb. te Almkerk, ged. NG te Dussen op  donderdag 3 mei 1663.

IVb.
Anneke de Graaff, (dr. van III), geb. tussen 1628 en 1639, otr. te Sprang op  zaterdag 26 april 1670, tr. te Dussen op zondag 18 mei 1670, kerk.huw. NG  met Handrick Govertsz van Sprangh, zn. van Goijert (Govert) van  Sprangh, geb. tussen 1630 en 1640.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Maria van Sprangh,  ged. NG te Dussen op zondag 31 jan. 1672 (Lijsbeth Aertse).
 2. Johannes van Sprangh,  ged. NG te Dussen op zondag 26 aug. 1674 (Adriana van Brandwijk).
 3. Schalk van Sprangh,  ged. NG te Dussen op zondag 14 nov. 1677 (Cornelia de Gast), ovl. voor  donderdag 1 jan. 1682.
 4. Een kind van Sprangh  (geen naam genoemd), ged. NG vermoedelijk te Dussen op woensdag 20 dec.  1679.
 5. Schalk van Sprangh,  ged. NG vermoedelijk te Dussen op donderdag 1 jan. 1682, ovl.  vermoedelijk te Dussen voor zondag 22 nov. 1682.
 6. Schalk van Sprangh,  ged. NG te Dussen op zondag 22 nov. 1682.

IVc.
Theunis Jansz de Graeff,  (zn. van III), geb. te Dussen tussen 1628 en 1639, tr.  (NG) te Dussen op zondag 8 febr. 1660 met Neeltje Theunisdr Pallingen  (Neeltje Theunisdr Pallingen heeft de naam van haar moeder aangenomen.), dr.  van Theunis Jacobsz en Theunisken Thunen Pallings, geb. te Babyloniënbroek,  ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 15 juli 1635, ovl. te Hill op vrijdag 1  dec. 1719 , het overlijden van Neeltje Theunisdr Pallingen wordt aangegeven  door haar zoon Jan. Aangifte impost 3 december 1719.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Arien Theunisz de Graaff,  geb. tussen 1660 en 1665, volgt Va.
 2. Neeltje Theunisdr de  Graaff, ged. NG te Dussen op zondag 9 juni 1669.
 3. Dirckske Theunisdr de  Graaff, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 15 mrt. 1671 (getuige:  Hendrickske Cornelissen Hollander), ovl. voor nov. 1678.
 4. Jan de Graaff, ged. NG  te Babyloniënbroek op zondag 4 mrt. 1674, volgt Vb.
 5. Dirckske Theunisdr de  Graaff, ged. NG te Babyloniënbroek op’zondag 20 nov. 1678 (getuige:  Pleintien de Secretaris Kievits vrouw getuige).

IVd.
Claes Jansz de Graaff,  (zn. van III), ged. te Dussen op zondag 25 jan. 1660 DTB  Dussen (getuige: Jan Janse Spiering), tr. met NN.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Pieter Klaassens de  Graaff, geb. circa 1680, volgt Vc.
 2. Jan de Graaff, ged. te  Babyloniënbroek op zondag 27 febr. 1695, volgt  Vd.