GENERATIE I
I.         Bastiaan de Graaff, geb. circa 1550, relatie met NN.
Uit deze  relatie 1 kind:
1.         Arien (Adriaen) Bastiaensz de Graaff, geb. circa 1575, volgt  II

GENERATIE II
II.         Arien (Adriaen) Bastiaensz de Graaff, (zn. van I), geb. circa 1575, relatie met  NN.
Uit deze relatie 1 kind:
1.        Jan Ariensz (Adriaensz) Bastiaanszn de Graaff, geb. voor 1615, volgt III.

GENERATIE III

III

Jan Ariensz (Adriaensz)  Bastiaanszn de Graaff. Ook: Jan Ariaensen de Graefv,  (zn. van II), geb. voor 1615,  schepen-heemraad, otr. (1) te Babylonienbroek [nb] op 20 mrt 1627. Hij krijgt 3 proclamaties om te trouwen met Neeltken Jans, tr (minstens 12 jr. oud) te Babylonienbroek [nb] op 25 apr. 1627 met Neeltken Jans, ovl. voor 31 mei 1639.

Hij was schepen-heemraad in Dussen-Muijlkerk. In ieder geval van 1660  tot 1677. In een akte van het RA Dussen-Muijlkerck, gedateerd 12 januari  1640 wordt genoemd: Jan Adriaensen de Graeff contra Thonis Peters Spoel.  Het gaat over een geldbedrag. Tevens wordt vermeld dat hij een broer  heeft, echter zonder naam. In die akte moet Jan minstens meerderjarig  zijn (25 jaar) dus moet hij voor 1615 geboren zijn. In 1654 had hij een  schuld van 840 gulden aan Johan Crielaerts te Geertruidenberg (zie Dussen R13, dd 5 febr. 1654). In 1656  en 1657 was hij heemraad te Dussen. Dussen R12, fol.76v-77, 31.5.1639.  Compareerde Jan Adriaensen de Graeff, als vader en voogd over zijn  onmondige kinderen, verwekt bij zaliger Neeltje Jansen, en Jan Jansen  als bloedvoogd over de kinderen genoemd: Adriaen, Anneke, Thonis en Jan.  De kinderen krijgen te zijner tijd een geldbedrag. De vader draagt zorg  voor hun onderhoud, etc.

(Noot: Jan Jansen is waarschijnlijk de broer van Neeltje Jansen), over de kinderen genoemd: Adriaen, Anneke, Thonis en Jan).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Ariens Jansse de Graeff,  geb. tussen 1628 en 1639, volgt IVa.
 2. Anneke de Graaff, geb. tussen 1628 en 1639, volgt  IVb.
 3. Jan de Graaff, geb. tussen 1628 en 1639
 4. Theunis Jansz de Graeff, geb. te Dussen [nb] tussen 1628 en  1639, volgt IVc.

Jan Ariensz (Adriaensz) Ook: Jan Adriaensen de Graaff, relatie (2) met Adriaentje Claessens.

Uit dit huwelijk 1 kind:

1. Claes Jansz de Graaff, ged. te Dussen [nb] op zondag 25 jan. 1660, volgt IVd.

GENERATIE IV

IVa.
Ariens Jansse A(d)ri(a)en de Graeff, (zn. van III), geb. tussen 1628 en 1639, relatie met Anneken Oliefiersen Oliphant, dr. van Olifier Prs  Oliphant en Neeltje Aertsdogter, geb. tussen 1630 en 1640.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Sijmen de Graeff, geb. te Dussen, ged. ned. ger. te Dussen [nb] op donderdag 3 mei 1663. Getuige: Anneke Aerssen.

IVb.
Anneke de Graaff, (dr. van III), geb. tussen 1628 en 1639, otr. te Sprang op  zaterdag 26 april 1670, tr. te Dussen [nb]op zondag 18 mei 1670, kerk.huw. (ned. ger.)  met Handrick Govertsz van Sprangh, zn. van Goijert (Govert) van Sprangh, geb. tussen 1630 en 1640.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Maria van Sprangh,  ged. ned. ger. te Dussen [nb] op zondag 31 jan. 1672. Getuige: Lijsbeth Aertse.
 2. Johannes van Sprangh,  ged. ned. ger. te Dussen [nb] op zondag 26 aug. 1674. Getuige: Adriana van Brandwijk.
 3. Schalk van Sprangh,  ged. ned. ger. te Dussen [nb] op zondag 14 nov. 1677. Getuige: Cornelia de Gast.
 4. Een kind van Sprangh  (geen naam genoemd), ged. ned. ger. vermoedelijk te Dussen [nb] op 20 dec.  1679.
 5. Schalk van Sprangh,  ged. ned. ger. te Dussen [nb] op donderdag 1 jan. 1682. Gedoopt door ds. Johannes Vechorius, ovl.  te Dussen op 1 jan. 1682. (Noot: In de kantlijn staat vermeld ‘oblit’).
 6. Schalk van Sprangh,  ged. ned. ger. te Dussen [nb] op zondag 22 nov. 1682.

IVc.
Theunis Jansz de Graeff,  (zn. van III), geb. te Dussen [nb] na  1628, ged. in 1639, tr. te Dussen [nb] op zondag 8 febr. met Neeltje Theunisdr Pallingen  (Neeltje Theunisdr Pallingen heeft de naam van haar moeder aangenomen.), dr.  van Theunis Jacobsz en Theunisken Thunen Pallings, geb. te Babyloniënbroek [nb],  ged. ned. ger.  te Babyloniënbroek op 15 juli 1635, ovl. te Hill op  1  dec. 1719.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Arien Theunisz de Graaff,  geb. tussen 1660 en 1665, volgt Va.
 2. Neeltje Theunisdr de  Graaff, ged. ned. ger. te Dussen [nb] op zondag 9 juni 1669. Getuige: Handerske Cornelisse.
 3. Dirckske Theunisdr de  Graaff, ged. ned. ger. te Babyloniënbroek [nb] op 15 mrt. 1671. Ggetuige:  Hendrickske Cornelissen Hollander, ovl. voor nov. 1678.
 4. Jan de Graaff, ged. ned ger.  te Babyloniënbroek [nb] op 4 mrt. 1674, ovl. te Hill [nb] op 21 okt. 1735, volgt Vb.
 5. Dirckske Theunisdr de  Graaff, ged. ned. ger. te Babyloniënbroek op zondag 20 nov. 1678, volgt Vc.

IVd.
Claes Jansz de Graaff,  (zn. van III), ged. te Dussen [nb] op zondag 25 jan. 1660. Getuige: Jan Jansse Spiering), tr. te Meeuwen [nb] op 8 apr. 1685 met Jenneken Peters, geb. te Dussen [nb]. Bij huwelijk was Jenneken woonachtig te Dussen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1.  Jan de Graef, geb. te Meeuwen [nb] op 3 jun 1685.
 2. Ariaentje de Graef, geb. te Meeuwen [nb] op 26 dec. 1687.
 3. Peter Klaasz de Graef (Pieter Klaasens), ged. te Meeuwen [nb] op 3 sept. 1690, ovl. (hoogstens 72 jaar oud) te Dussen [nb] voor 1763, volgt Vd.
 4. Petronel de Graef, ged. te Meeuwen [nb] op 12 juli 1693.