Va.

Arien Theunisz de Graaff, (zn. van IVc), geb. tussen 1660 en 1665, otr. te Babyloniënbroek op woensdag 12 maart 1692, tr. (Nederlands Gereformeerd) te Babyloniënbroek op maandag 7 april 1692, kerk.huw. te Babyloniënbroek op maandag 7 april 1692 met Ariaentje Thomas Burger, geb. te Rijswijk. (AriaentjeThomas otr. (1) te Babyloniënbroek op zaterdag 18 april 1682, tr. te Babyloniënbroek op zondag 10 mei 1682 met Lauwerens Hendriksen Straver).Arien Teunissen de Graeff “wonende op de Hil”. Archief Kerkenraad, Inventaris nr.2, Boek Nr. 3.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Thomas de Graeff, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 7 dec. 1692,  volgt  VIa.
 2. Teunis de Graaff, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 6 juli 1698  (getuige: Dirckske Teunis de Graaf)
 3. Johannis de Graaff, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 12 maart 1702,  begr. te Dussen-Muilkerk op dinsdag 5 nov. 1799, tr. met Maria Bredenburg,  dr. van Niklaas (Klaas) van Bredenburg en Bastiaantje van Krimpen, geb. te  Dussen op zondag 12 sept. 1723, ovl. te Dussen-Muilkerk op zaterdag 4 okt.  1760, begr. te Dussen-Muilkerk op vrijdag 10 okt. 1760. Op 17 oktober 1760  wordt er een acte opgemaakt voor “aangebragt” de  helft van huisje met  erf een ongeveer een halve hond land uit de nalatenschap van Maria  Bredenburg. Dit was bedoeld “Voor het Land”, het heffen van de 20e penning  met een tiende verhoging van dien. Streekarchief Heusden, Oud Rechterlijk Archief Dussen Muilkerk, doos 18.  17-10-1760.
  Op 17 oktober 1760 wordt het gedeeltelijke huisje met erf uit de  nalatenschap van Maria Bredenburg getaxeerd. De waarde wordt getaxeerd op  eenhonderdentien gulden. Streekarchief Heusden, Oud Rechterlijk Archief  Dussen Muilkerk, doos 18. 17-10-1760. Op 18 oktober 1760 wordt een  transportakte opgemaakt voor Johannes de Graaff, waarmede zijn gedeelte van  de erfenis van zijn vrouw op zijn naam wordt gezet. Hij moet de overige een  bedrag van vierhonderd en vijftig gulden uitbetalen, waarvoor hij op 3  november 1760 gekwiteerd wordt. Streekarchief Heusden, Oud Rechterlijk  Archief Dussen Muilkerk, doos 19. 18-10-1760 resp. 03-11-1760.
  Op 12 juni 1788 maakt Johannis de Graaff zijn testament op. Hij is dan al 86  jaar. Hij legateert aan zijn twee halfbroers Cornelis van den Oever, wonende  in Gelderland en Frans van den Oever, wonende in Ottoland, ieder 50 gulden.  Voor het overige benoemt hij zijn neef Teunis de Graaff, welke Teunis is nog  niet bekend, als enig en universeel erfgenaam. Daarvoor moet Teunis hem wel  onderhouden en een eerlijke begrafenis bezorgen. Streekarchief Heusden, Oud  Rechterlijk Archief Dussen Muilkerk, doos 19. 12-06-1788.

Ariaentje Thomas Burger, tr. (1) met Lauwerens Hendriksen Straver, geb. te Babyloniënbroek tussen 1658 en 1670.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jannis Straver, ged. te Babyloniënbroek op zondag 31 jan. 1683.
 2. Janneke Straver, ged. te Babyloniënbroek op zondag 13 aug. 1690.

Vb.

Jan de Graaff, (zn. van IVc), ged. NG (belijdenis Babyloniënbroek en Hill 16 juni 1706) te Babyloniënbroek op zondag 4 maart 1674 (getuige: Anneke Kievits), ovl. te Hill op vrijdag 21 okt. 1735, begr. te Hill, tr. circa 1694 met Marike(n) Geeritsvan de Koppel, geb. circa 1670, ged. Zij komt waarschijnlijk uit Almkerk- Emmikhoven. Zij is als lid aangenomen in de Ned. Ger. Gemeente te Babyloniënbroek op 12 maart 1693, wonende op de Hill, ovl. te Hill op zaterdag 3 okt. 1733 (overlijdensaangifte) door Marijke van de Koppel, vrouw van Jan de Graaff, begr. te Hill. Jan de Graev wordt op 1 januari 1708 tot diaken gekozen; ook op 12 augustus 1709 tekent hij als diaken. Op 19 januari 1718 wordt hij tot ouderling gekozen. Ook op 9 januari 1730 en op 3 januari 1732. Dus met tussenpozen zal hij als ouderling gekozen zijn.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Teunis de Graaff, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 6 nov. 1695,volgt  VIb.
 2. Lijsbet de Graaf, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 29 sept. 1697 (getuige: Aaltje Willemsdr).
 3. Neeltie de Graaf, ged. NG te Babyloniënbroek op zaterdag 26 dec. 1699,volgt  VIc.
 4. Dirckske de Graaff, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag10 april 1701, ovl. te Hill op zondag 26 febr. 1702 overlijden, register van impost, aangegeven door haar vader.
 5. Dirckske de Graaff, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 10 dec.1702.
 6. Gerrit de Graaff, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 11 april 1706,volgt  VId.
 7. Johanna de Graaff, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 25 nov.1708, volgt  VIe.
 8. Cornelis de Graaff, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 6 nov. 1712 (getuige: Lijsbet de Graaff (“haar oudste dochter”, derhalve zijn oudste zuster).
 9. Barend de Graef, geb. te Babyloniënbroek circa 1715, volgt  VIf.

Vc.

Pieter Klaassens de Graaff, (zn. van IVd), geb. circa 1680, ruiter onder het Regiment van Zijne Excel: de Heere Oijen, ovl. te Dussen voor 1763, tr. te Dussen Hij jongeman wonende te Dussen, zij jonge dochter, wonende te Dussen op zondag 29 jan. 1713, kerk.huw. NG met Mayken Ariensen van Sint Maartensdijk, ged. NG te Dussen op zondag 2 mei 1688, ovl. te Dussen. Op 21jan. 1763 is begraven Maijke wede van Peeter de graaf, voort kleet f -12-, 3 maal geluyt op vrijdag 21 jan. 1763.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Claas Peeters de Graaf, ged. NG te Dussen op zondag 12 nov. 1713,volgt VIg.
 2. Arien de Graaff, ged. NG te Dussen op zondag 3 febr. 1715, otr. te Meeuwen impost op trouwen en begraven, pro memorie op zaterdag18 aug. 1742, tr. Bij huwelijk wonde Arien de Graaff in Dussen-Munsterkerk en Hendrien (Hendrina) van Mierlo in Meeuwen met Henderien van Mierlo, dr. van Geerit (Gerard) van Mierlo (Mirlo) en MariaVerschueren, ged. te Babyloniënbroek op zondag 10 mei 1722 (getuige: Aegt Mirlo).
 3. Anneke de Graaff, ged. NG te Dussen op zondag 14 aug. 1718,volgt VIh.
 4. Pieter de Graaff, ged. NG te Dussen op zondag 24 dec. 1719DTB Dussen.
 5. Jenneke de Graaff, ged. te Dussen op zondag 1 febr. 1722, ovl. teDussen op zondag 19 aug. 1725.
 6. Adriaan de Graaf, ged. te Dussen op woensdag 19 jan. 1724, volgt VIi.
 7. Jenneke de Graaf, ged. te Dussen op zondag 19 aug. 1725, volgt VIj.
 8. Heiltje de Graaff, ged. te Dussen DTB Dussen op zondag 6 april 1727.
 9. Johanna de Graaff, ged. te Dussen DTB Dussen op zondag 6 april 1727.
 10. Jan de Graaf, ged. te Dussen op zondag 24 okt. 1728, volgt VIk.

Vd.

Jan de Graaff, (zn. van IVd), ged. te Babyloniënbroek op zondag 27 febr. 1695,onderschout, schepen, korenmolenaar, ovl. op dinsdag 3 april 1753, begr. te Meeuwen op dinsdag 10 april 1753 Meeuwen, impost trouwen en begraven 1753: Op den 10e April 1753 ontfangen van Arie de Graaf aangeving gedaan van ’t lijkvan sijn vader Jan de Graaf, als gehoorende onder de Classis van drie gulden, dus f 3-0-0, tr. (1) met Geertje Jansdr Schaijck, ovl. te Meeuwen op dinsdag12 nov. 1720 Meeuwen, impost op trouwen en begraven, 1720: Op den 12de November 1720 heeft Adriaen Vos uijt den naam en vanwege Jan Claese de Graaef acte pro deo geligt, om het lijk van Geertje, gewesen huijsvrouw van voorn: de Graaf te begraven voor memorie.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Jan de Graaff, otr. (2) te Meeuwen op vrijdag 6 dec. 1720, tr. te Meeuwen opdinsdag 24 dec. 1720 met Antonetta Ariensdr van den Biesheuvel, ovl. teMeeuwen op dinsdag 29 april 1760 Meeuwen, impost op trouwen en begraven,1760: Op de 29e dito (April 1760) heeft Arien de Graaff aangeving gedaan van ‘tlijk van sijn moeder, Antonia Biesheuvel, wede van Jan de Graaf, als gehoorendeonder de onvermogende en acte pro Deo geligt voor memorie.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Arie de Graaf, geb. circa 1720, volgt  VIl.
 2. Jan de Graaf, ovl. te Meeuwen op zaterdag 19 juni 1723 Meeuwen,impost trouwen en begraven, 1723: Op den 19de Junij 1723 heeft Jan deGraaff aangevinge gedaan van �t lijk van desselfs kind Jan genaamt onderde onvermogenden en acte pro Deo geligt dus voor memorie.
 3. Adriana de Graaf, ovl. te Meeuwen op woensdag 22 febr. 1730Meeuwen, impost op trouwen en begraven, 1730. Op den 22e Febr. 1730heeft Jan de Graaf, korenmulder, aangeving gedan van ’t lijk van zijn kind Adriana genaamt als gehoorende onder de Classis van de onvermogende en acte pro Deo geligt voor memorie.
 4. Janneke de Graaff, ovl. te Meeuwen op donderdag 2 maart 1730Meeuwen, impost trouwen en begraven, 1730: Op den 2e Maart 1730 heeft Jan de Graaf het lijk van zijn kind Janneke genaamt aangegeven onder de onvermogenden en acte pro Deo geligt voor memorie.
 5. Willem de Graaff, ovl. te Meeuwen op dinsdag 2 nov. 1734 Meeuwen,impost trouwen en begraven, 1734: Op den 2e November 1734 heeft JanClaaszn de Graaf aangeving gedaan van ’t lijk van zijn overleden zoonWilm geneemt, als gehoorende onder de onvermogende, en acte pro Deo