Va.

Arien Theunisz de Graeff, zn. van (IVc), geb. tussen 1660 en 1665, otr. te Babyloniënbroek op 12 mrt 1692, tr. te Babyloniënbroek [nb] op 7 apr 1692 met Ariaentje Thomas Burger, geb. te Rijswijk [nb]. De geboorteplaats is vermeld in de trouwregistratie met Lauwerens Hendericksen Straever.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 1. Thomas de Graeff, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 7 dec 1692, volgt VIa.
 2. Jan de Graaff], ged. te Babyloniënbroek [nb] op 27 feb 1695, ovl. te Meeuwen [nb] op 3 apr 1753, volgt VIb.
 3. Teunis de Graeff, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 6 jul 1698. Getuige: Dirckske Teunis de Graaf.
 4. Johannis de Graaff, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 12 mrt 1692, ovl. op 5 nov 1799, otr. te Dussen‑Muilkerk [nb] 12 apr 1759, tr. op 4 nov 1759 met Maria Bredenburg, dr. van Niklaas (Klaas) van Bredenburg en Bastiaantje van Krimpen, ged. te Dussen [nb] op 12 sep 1723, ovl. te Dussen‑Muilkerk [nb] 9 okt 1760, begr. op 10 okt 1760

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Er bestaan twee vermeldingen van ondertrouw: op 12 april 1759 te Dussen Muilkerk en op 13 oktober 1759 te Dussen, alwaar het huwelijk op 4 november werd voltrokken.

Op 17 oktober 1760 wordt er een acte opgemaakt voor “aangebragt” de helft van huisje met erf een ongeveer een halve hond land uit de nalatenschap van Maria Bredenburg. Dit was bedoeld “Voor het Land”, het heffen van de 20e penning met een 10e verhoging van dien. Streekarchief Heusden, Oud Rechterlijk Archief Dussen Muilkerk, doos 18. 17-10-1760. Op 17 oktober 1760 wordt het gedeeltelijke huisje met erf uit de nalatenschap van Maria Bredenburg getaxeerd. De waarde wordt getaxeerd op eenhonderdentien gulden. Streekarchief Heusden, Oud Rechterlijk Archief Dussen Muilkerk, doos 18. 17-10-1760. Op 18 oktober 1760 wordt een transportacte opgemaakt voor Johannes de Graaff, waarmede zijn gedeelte van de erfenis van zijn vrouw op zijn naam wordt gezet. Hij moet de overige een bedrag van vierhonderd en vijftig gulden uitbetalen, waarvoor hij op 3 november 1760 gekwiteerd wordt. Streekarchief Heusden, Oud Rechterlijk Archief Dussen Muilkerk, doos 19. 18-10-1760 resp. 03-11-1760. Op 12 juni 1788 maakt Johannis de Graaff zijn testament op. Hij is dan al 86 jaar. Hij legateert aan zijn twee halfbroers Cornelis van den Oever, wonende in Gelderland en Frans van den Oever, wonende in Ottoland, ieder 50 gulden. Voor het overige benoemt hij zijn neef Teunis de Graaff, welke Teunis is nog niet

bekend, als enig en universeel erfgenaam. Daarvoor moet Teunis hem wel onderhouden en een eerlijke begrafenis bezorgen. Bron: Streekarchief Heusden, Oud Rechterlijk Archief Dussen Muilkerk, doos 19. 12-06-1788.

Ariaentje Thomas Burger, otr. (1) te Babyloniënbroek [nb] op 5 mei 1689, tr. te Babyloniënbroek [nb], op 30 mei 1689 met Lauwerens Hendericksen Straever, geb. te Babyloniënbroek [nb] tussen 1658 en 1670.

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Janneke Straever, ged. te Babyloniënbroek [nb] op 13 aug 1690. Getuige: Bastiaentien Hendericksen Straever.

Vb.

Jan de Graeff, zn. van (IVc), ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 4 mrt 1674. Getuige: Anneke Kievits. Belijdenis Babyloniënbroek en Hill 16 juni 1706, ovl. te Hill [nb] op 21 okt 1735, begr. te Hill [nb], tr. circa 1694 met Marike(n) Geerits van de Koppel, geb. circa 1670. Zij komt waarschijnlijk uit Almkerk-Emmikhoven. Zij is als lid aangenomen in de Ned. Ger. Gemeente te Babyloniënbroek op 12 maart 1693, wonende op de Hill, ovl. te Hill [nb] op 3 okt 1733, begr. te Hill [nb].

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Teunis de Graeff, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 6 nov 1695, volgt VIc.
 2. Lijsbet de Graaf, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 29 sep 1697. Getuige: Aalje Willemsz ’t Hooft.,
 3. Neeltie de Graaf, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 26 dec 1699, begr. te Dussen [nb] op 31 dec 1772, volgt VId.
 4. Dirske de Graaff, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 10 apr 1701. Getuige is Marike van de Coppel (Koppel), de zuster van de moeder Marike Geeritsz van de Koppel, ovl. op 26 feb 1702.
 5. Dirske de Graaff, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 10 dec 1702. Getuige: Wouterke van de Coppel.
 6. Gerrit de Graaff, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 11 apr 1706, volgt VIe.
 7. Johanna de Graaf, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 25 nov 1708, ovl. te Babyloniënbroek [nb] op 2 jan 1762, volgt VIf.
 8. Cornelis de Graaff, ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 6 nov 1712. Getuige is Lijsbet de Graaff, de oudste zuster van Cornelis.

9.   Barend de Graef, geb. te Babyloniënbroek [nb] in 1715, ovl. te Dussen [nb] op 13 jan 1762, volgt VIg

Jan de Graeff.

Jan de Graev wordt op 1 januari 1708 tot diaken gekozen; ook op 12 augustus 1709 tekent hij als diaken. Op 19 januari 1718 wordt hij tot ouderling gekozen. Ook op 9 januari 1730 en op 3 januari 1732. Dus met tussenpozen zal hij als ouderling gekozen zijn.

Vc.

Dirckske de Graeff, dr. van (IVc), ged. ned.ger. te Babyloniënbroek [nb] op 20 nov 1678. Getuige: Pleuntien de Secretaris Kievits vrouw, tr. te Almkerk [nb] op 1 mei 1712 met Jacob Goverse Dijck.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Govert van Dijck, ged. te Almkerk [nb] op 20 nov 1712. Getuige: Aaltjen Phasen.

Vd.

Peter Klaasz de Graef (Pieter Klaassens), zn. van IVd, ged. te Meeuwen [nb] op 3 sep 1690, ovl. te Dussen [nb] voor 1763, tr. te Dussen [nb] op 29 jan 1713 met Maijke Ariensen van Sint Maartensdijk, dr. van Arie Petersz van Sint Maartensdijk en Anneke Reijers, ged. ned.ger. te Dussen [nb] op 2 mei 1688, ovl. op 21 jan 1763 te Dussen [nb].

Peter Klaasz was “Ruijter onder het regiment van zijn Excel: de Here Oijen”.

Uit dit huwelijk 10 kinderen.

 1. Klaas de Graaff, ged. ned.ger. te Dussen [nb] op 12 nov 1713, volgt VIh.
 2. Arien de Graaff, ged. ned.ger. te Dussen [nb] op 3 feb 1715, volgt VIi.
 3. Anneke de Graaff, ged. ned.ger. te Dussen [nb] op 14 aug 1718, volgt VIj.
 4. Pieter de Graaff [11921], ged. ned.ger. te Dussen [nb] op 24 dec 1719.
 5. Jenneke de Graaff, ged. te Dussen [nb] op 1 feb 1722, ovl. te Dussen [nb] op 19 aug 1725.
 6. Adriaan de Graaf, ged. te Dussen [nb] op 19 jan 1724, volgt VIk
 7. Jenneke de Graaf, ged. te Dussen [nb] op 19 aug 1725, ovl. te Almkerk‑Emmikhoven [nb] voor 2 sep 1757, volgt VIl.
 8. Heiltje de Graaff, ged. te Dussen [nb] op 6 apr 1727.
 9. Johanna de Graaff, ged. te Dussen [nb] op 6 apr 1727. (Noot: Heiltje en Johanna zijn tweeling).
 10. Jan de Graaff, ged. te Dussen [nb] op 24 okt 1728, volgt VIm.

Mayken Ariensen van Sint Maartensdijk, dr. van Arie Pietersz van Sint Maartensdijk en Anneke Reijers, otr. (2) te Dussen [nb] op 4 nov 1758, tr. te Dussen [nb] op 20 nov 1758 met Jacob Vissers.

Uit dit dit huwelijk geen kinderen.