Na nieuwe ontdekkingen is gebleken dat er aanpassingen nodig waren in de eerste zes generaties. Daardoor kloppen de doorverwijzingen naar de zevende generatie niet helemaal. Op het moment wordt er druk gewerkt aan de veranderingen in de zevende generatie.

==========================

Na geweldig mooie nazomer mogen we misschien ook van een kleurrijke herfst genieten. Voor het bestuur van de Stichting was de afgelopen periode ook een tijd om tevreden te zijn. Tijdelijke penningmeester Arco de Graaff werd afgelost door Marlijn Dekker-de Graaff.

Tevens is Adrie Kuijpers-de Graaf uit Genderen toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid, zij is tevens eindredacteur van Graafwerk. Gelukkig zijn wij ook met Maaike van Herwijnen die onze website beheerder, Corry de Graaff, gaat helpen met de nodige aanpassingen. Maaike heeft een cursus ‘Webpage designer’ gevolgd wat goed van pas komt.

Arco is op een passende wijze bedankt voor de tijdelijke invulling van het penningmeesterschap. Voor u ligt de tweede uitgave van dit jaar van Graafwerk. De redactie heeft weer voor interessante artikelen zorg gedragen. Maar hoe lang nog kunnen wij hier mee doorgaan? Helaas heeft een groot aantal leden de financiële bijdrage van € 20,00 nog niet overgemaakt op rekening van de Stichting. Vergeten iets over te maken is een veel voorkomend verschijnsel, het overkomt mij ook wel eens. Daarom een dringende oproep, kijkt u na of u wel of niet betaald heeft. Onze nieuwe penningmeester gaat, zodra zij ingewerkt is, u ook telefonisch of per e-mail benaderen. Zonder uw financiële bijdrage is het moeilijk voor de stichting Graafwerk uit te blijven geven.
Volgens de troonrede, afgelopen 3e dinsdag in september, gaat 75% van de ouderen er financieel op vooruit. Hierbij onze bankrekening; NL71 INGB 0008 4069 93 t.n.v. Stichting J.A.B. de Graaf.

Ik wens u, een plezierig en informatief leesgenot bij het doornemen van deze Graafwerk, en een prettig laatste kwartaal van het mooie jaar 2016.

Nergens gaat de vergankelijkheid van het leven zo prachtig gekleed als in een herfstig bos.

Izaak de Graaf, Goes