Onderstaand boek is helaas uitverkocht.

 

Het boek heeft als titel “VIERHONDERD JAAR GRAVEN” 
Genealogie van het geslacht De Graaf(f)
 

Naast de titelpagina’s, het voorwoord en de inhoudsopgave, bestaat “VIERHONDERD JAAR GRAVEN” uit 16 hoofdstukken. Het boek bestaat per hoofdstuk uit een artikel over de historische context. Dit betekent, dat wij u willen laten zien wat er zich in de wereld afspeelde tijdens een bepaalde generatie. Daarnaast heeft elk hoofdstuk een artikel over de regionale geschiedenis, de geschiedenis van de streek. 

Tevens staan er een aantal dorpsbeschrijvingen in. Het betreft uiteraard dorpen waar het geslacht De Graaff heeft gewoond en gewerkt. Zo worden bijvoorbeeld beschreven de dorpen Babyloniënbroek, Meeuwen, Eethen, Dussen, Wijk en Aalburg, Almkerk, Moercapelle, Zevenhuizen, en nog vele andere. Verder een aantal artikelen over onze voorvaderen, meestal door leden van de stichting geschreven. Het zijn namelijk persoonsbeschrijvingen die in het verleden in Graafwerk (onze familieperiodiek) hebben gestaan en die nu, in gewijzigde en aangepaste vorm, in het boek verschijnen. Verder enkele kaarten en facsimile’s (reproducties) van oude akten, met daarnaast nog ongeveer 150 foto’s van ons voorgeslacht en de huidige generaties.

Na de 16 hoofdstukken treft u een aantal bijlagen aan. Deze bijlagen zijn, zeker voor de geïnteresseerden, beslist de moeite van het lezen waard. Tevens nog een 60-tal afschriften van oude akten, waarvan het taalgebruik soms wel eens komisch aandoet, maar het is wel taalgebruik dat in die tijd door iedereen begrepen werd. En tenslotte is het boek voorzien van een index op familienaam, respectievelijk voornaam met vermelding van het geboortejaar, zodat iedereen snel zijn of haar eigen naam (of die van anderen) kan opzoeken. Het eerste exemplaar van het boek is op de reunie van 19 juni 2004 uitgereikt aan Aart de Graaff, het oudste lid van de Stichting.

De prijs per exemplaar in paperback uitvoering bedraagt € 49,95 en de luxe uitvoering met harde kartonnen band wordt aangeboden voor € 64,95. In beide uitvoeringen zal het boek een sieraad in uw boekenkast zijn. Er zijn nog een aantal exemplaren van het boek beschikbaar. U kunt het boek afhalen bij de bestuursleden of U kunt het boek ook thuisbezorgd krijgen. Voor de verzendkosten wordt dan € 7,00 in rekening gebracht. 

Heb u eventueel interesse tot de aanschaf van dit boek over te gaan, maar bent u niet zeker of u van deze stamboom deel uitmaakt, neem u dan contact op met de stichting onder opgave van uw naam, geboortedatum en plaats, alsmede de namen van uw ouders en grootouders (ook met vermelding van geboorte- en eventueel overlijdensdata), waarna wij u zo spoedig mogelijk zullen berichten.