Doordat er nieuwe ontdekkingen gedaan zijn, zijn er verschuivingen ontstaan in de volgorde van de stamboom. Zo stond iemand eerst in generatie IV, maar nu in V. Dit betekent dat de aansluiting van generatie V met generatie VI en volgende generaties niet meer klopt. De bezitters van het boek kunnen de nieuwe indeling tussen de website en het boek vergelijken.

GENERATIE I

Bastiaan de Graaff, geb. circa 1550, relatie met NN.

Uit deze relatie 1 kind:
 1. Arien (Adriaen) Bastiaensz de Graaff, geb. circa 1575, volgt II.

GENERATIE II

Arien (Adriaen) Bastiaensz de Graaff, (zn. van I), geb. circa 1575, relatie met NN.
Uit deze relatie 1 kind:
 1. Jan Ariensz (Adriaensz) Bastiaansz de Graaff, geb. voor 1615, volgt III.

GENERATIE I

GENERATIE III

Jan Ariensz (Adriaensz) Bastiaanszn de Graaff. Ook: Jan Ariaensen de Graefv, (zn. van II), geb. voor 1615, schepen-heemraad, otr. (1) te Babylonienbroek [nb] op 20 mrt 1627. Hij krijgt 3 proclamaties om te trouwen met Neeltken Jans, tr (minstens 12 jr. oud) te Babylonienbroek [nb] op 25 apr. 1627 met Neeltken Jans, ovl. voor 31 mei 1639. Hij was schepen-heemraad in Dussen-Muijlkerk. In ieder geval van 1660 tot 1677. In een akte van het RA Dussen-Muijlkerck, gedateerd 12 januari 1640 wordt genoemd: Jan Adriaensen de Graeff contra Thonis Peters Spoel. Het gaat over een geldbedrag. Tevens wordt vermeld dat hij een broer heeft, echter zonder naam. In die akte moet Jan minstens meerderjarig zijn (25 jaar) dus moet hij voor 1615 geboren zijn. In 1654 had hij een schuld van 840 gulden aan Johan Crielaerts te Geertruidenberg (zie Dussen R13, dd 5 febr. 1654). In 1656 en 1657 was hij heemraad te Dussen. Dussen R12, fol.76v-77, 31.5.1639. Compareerde Jan Adriaensen de Graeff, als vader en voogd over zijn onmondige kinderen, verwekt bij zaliger Neeltje Jansen, en Jan Jansen als bloedvoogd over de kinderen genoemd: Adriaen, Anneke, Thonis en Jan. De kinderen krijgen te zijner tijd een geldbedrag. De vader draagt zorg voor hun onderhoud, etc. (Noot: Jan Jansen is waarschijnlijk de broer van Neeltje Jansen), over de kinderen genoemd: Adriaen, Anneke, Thonis en Jan).
Uit deze relatie 4 kinderen:
 1. Ariens Jansse de Graeff,  geb. tussen 1628 en 1639, volgt IVa.
 2. Anneke de Graaff, geb. tussen 1628 en 1639, volgt  IVb.
 3. Jan de Graaff, geb. tussen 1628 en 1639
 4. Theunis Jansz de Graeff, geb. te Dussen [nb] tussen 1628 en 1639, volgt IVc.
Jan Ariensz (Adriaensz) Ook: Jan Adriaensen de Graaff, relatie (2) met Adriaentje Claessens.
Uit deze relatie 1 kind:
 1. Claes Jansz de Graaff,  ged. te Dussen [nb] op zondag 25 jan. 1660, volgt IVd.

GENERATIE IV

IVa

Ariens Jansse A(d)ri(a)en de Graeff, (zn. van III),  geb. tussen 1628 en 1639, relatie met Anneken Oliefiersen Oliphant, dr. van Olifier Prs  Oliphant en Neeltje Aertsdogter, geb. tussen 1630 en 1640.

Uit deze relatie 1 kind:
 1. Sijmen de Graeff, geb. te Dussen, ged. ned. ger. te Dussen [nb] op donderdag 3 mei 1663. Getuige: Anneke Aerssen.

IVb

Anneke de Graaff, (dr. van III), geb. tussen 1628 en 1639, otr. te Sprang op zaterdag 26 april 1670, tr. te Dussen [nb]op zondag 18 mei 1670, kerk.huw. (ned. ger.) met Handrick Govertsz van Sprangh, zn. van Goijert (Govert) van Sprangh, geb. tussen 1630 en 1640.
Uit deze relatie 6 kinderen:
 1. Maria van Sprangh,  ged. ned. ger. te Dussen [nb] op zondag 31 jan. 1672. Getuige: Lijsbeth Aertse.
 2. Johannes van Sprangh,  ged. ned. ger. te Dussen [nb] op zondag 26 aug. 1674. Getuige: Adriana van Brandwijk.
 3. Schalk van Sprangh,  ged. ned. ger. te Dussen [nb] op zondag 14 nov. 1677. Getuige: Cornelia de Gast.
 4. Een kind van Sprangh  (geen naam genoemd), ged. ned. ger. vermoedelijk te Dussen [nb] op 20 dec.  1679.
 5. Schalk van Sprangh,  ged. ned. ger. te Dussen [nb] op donderdag 1 jan. 1682. Gedoopt door ds. Johannes Vechorius, ovl.  te Dussen op 1 jan. 1682. (Noot: In de kantlijn staat vermeld ‘oblit’).
 6. Schalk van Sprangh,  ged. ned. ger. te Dussen [nb] op zondag 22 nov. 1682.